• English
  • Italiano
  • Español
  • Čeština
  • Deutsch
  • Suomi
  • Nederlands
  • Ελληνικά
  • עברית
  • Norsk Nynorsk
  • Euskara
Hjem 2017-12-29T10:54:51+00:00

Prosjektet Data-Driven Bioeconomy (DataBio) fokuserer på produksjon av best mulige råvarer fra jordbruk, skogbruk og fiskeri for bioøkonomisk industri. Dette for å produsere mat, energi og biomaterialer på en ansvarlig og bærekraftig måte.

Databio kontrollerer og tar i bruk innovativ IKT-teknologi og informasjonsflyt, hovedsakelig fra sensorer for nær og fjernmåling, for å nå målene og tilby en effektiv Big Data infrastruktur for å oppdage og samle inn, prosessere og visualisere data for beslutningsstøtte i bioøkonomiske bedrifter.

“Dette programmet gjennomføres av DataBio konsortiumet:

48 partnere fra 17 land, hvorav 14 er EU medlemmer.”

DataBio
april 2018
måndag tysdag onsdag torsdag fredag laurdag sundag
26 mars 2018 27 mars 2018 28 mars 2018 29 mars 2018 30 mars 2018 31 mars 2018 1 april 2018
2 april 2018 3 april 2018 4 april 2018 5 april 2018 6 april 2018 7 april 2018 8 april 2018
9 april 2018 10 april 2018 11 april 2018 12 april 2018 13 april 2018 14 april 2018 15 april 2018
16 april 2018 17 april 2018 18 april 2018 19 april 2018 20 april 2018 21 april 2018 22 april 2018
23 april 2018 24 april 2018 25 april 2018 26 april 2018 27 april 2018 28 april 2018 29 april 2018
30 april 2018 1 mai 2018 2 mai 2018 3 mai 2018 4 mai 2018 5 mai 2018 6 mai 2018

KONSEPT OG METODIKK

1. Datasett innenfor “Big Data” tilnærmingen kan være heterogene, ustrukturerte og vanskelige å behandle;
2. Data måles ofte for å brukes i sann tid uten at de lagres på egnet måte for etterbehandling;
3. Big Data og behovet for prosessering og lagring vil vokse eksponentielt i de neste årene, men ingen enkeltstående infrastruktur kan gjøre denne jobben alene.


For å nå disse målsetningene vil DataBio anvende veletablerte løsninger i en interoperativ Big Data plattform basert på prosjektpartneres infrastruktur og gjøre denne tilgjengelig for forskjellige brukere slik at de kan utnytte stor-skala prosesseringsegenskapene som tilbys.

PLANLAGTE MÅLSETNINGER

Demonstrere økt produktivitet i bioøkonomi
Øke markedsandelen av Big Data teknologi tilbydere i bioøkonomisk sektor
Mer enn doble bruken av Big Data teknologi i bioøkonomi
Påvirke tilleggsinvesteringer i denne sektoren med en faktor > 5
Mer enn 100 organisasjoner i demonstrasjonene
Etablere og opprettholde kontakt med andre Big Data aksjoner
Tett samarbeid med BDVA