• English
 • Italiano
 • Español
 • Français
 • Čeština
 • Deutsch
 • Suomi
 • Nederlands
 • Ελληνικά
 • עברית
 • Norsk Nynorsk
 • Euskara
Etusivu 2017-12-05T13:21:02+00:00

Data-Driven Bioeconomy -projekti (DataBio) keskittyy maa-, metsä- ja kalatalouden parhaiden raaka-aineiden tuottamiseen bioteollisuuden tarpeisiin, ravinnon, energian ja biomateriaalien tuottamiseksi vastuullisella ja kestävällä tavalla.

Tavoitteiden saavuttamiseksi DataBio hyödyntää innovatiivisia, anturitietoihin ja kaukokartoitukseen pohjautuvia ICT -ratkaisuja ja tietovirtoja, tarjotakseen virtaviivaisen tiedon louhintaa, prosessointia ja visualisointia palvelevan infrastruktuurin päätöksenteon tueksi biotaloussektorilla.

“Tämän ohjelman toteuttaa DataBio -konsortio: 48 kumppania 17 maasta, josta 14 EU jäsenmaata”
DataBio
syyskuu 2019
maanantai tiistai keskiviikko torstai perjantai lauantai sunnuntai
26 elokuun 2019 27 elokuun 2019 28 elokuun 2019 29 elokuun 2019 30 elokuun 2019 31 elokuun 2019 1 syyskuun 2019
2 syyskuun 2019 3 syyskuun 2019 4 syyskuun 2019 5 syyskuun 2019 6 syyskuun 2019 7 syyskuun 2019 8 syyskuun 2019
9 syyskuun 2019 10 syyskuun 2019 11 syyskuun 2019 12 syyskuun 2019 13 syyskuun 2019 14 syyskuun 2019 15 syyskuun 2019
16 syyskuun 2019 17 syyskuun 2019 18 syyskuun 2019 19 syyskuun 2019 20 syyskuun 2019 21 syyskuun 2019 22 syyskuun 2019
23 syyskuun 2019 24 syyskuun 2019 25 syyskuun 2019 26 syyskuun 2019 27 syyskuun 2019 28 syyskuun 2019 29 syyskuun 2019
30 syyskuun 2019 1 lokakuun 2019

Kategoria: EventsDataBio Helsinki Stakeholder Event: “Harnessing Digitalization, Open and Big Data for the Benefit of Forestry”

DataBio Helsinki Stakeholder Event: “Harnessing Digitalization, Open and Big Data for the Benefit of Forestry”
2 lokakuun 2019

Kategoria: EventsDataBio Helsinki Stakeholder Event: “Harnessing Digitalization, Open and Big Data for the Benefit of Forestry”

DataBio Helsinki Stakeholder Event: “Harnessing Digitalization, Open and Big Data for the Benefit of Forestry”
3 lokakuun 2019 4 lokakuun 2019 5 lokakuun 2019 6 lokakuun 2019

PROJEKTIN LÄHTÖKOHDAT JA RATKAISUKONSEPTI

1. Big Data tietosisällöt ovat heterogeenisia ja monesti jäsentämättömiä ja vaikeasti prosessoitavia;
2. Arvokasta mittaustietoa hyödynnetään usein vain reaaliaikaisesti, huolehtimatta pitkäaikaistallennuksesta;
3. Big Data sisältöjä tullaan lähivuosina luomaan, prosessoimaan ja tallentamaan yhä kiihtyvään tahtiin – mikään infrastruktuuri ei kykene yksin hoitamaan nämä tehtävät.


Vastatakseen näihin haasteisiin DataBio -projekti kehittää uusimpaan osaamiseen perustuvan, yhteiskäyttöisen Big Data alustan, osallistujien olemassa olevien infrastruktuurien pohjalta, jotta eri käyttäjäryhmät voisivat täysmääräisesti hyödyntää taustalla olevan korkean prosessointikapasiteetin tarjoamia mahdollisuuksia.

SUUNNITELLUT TULOKSET

Osoittaa kasvua biotalouden tuottavuudessa
Kasvattaa Big Data teknologiatuottajien markkinaosuuksia biotalousalalla
Yli kaksinkertaistaa Big Datan hyödyntämistä biotaloudessa
Yli Viisinkertaistaa kohdesektoreiden investointeja
Yli 100 organisaatiota esittelytilaisuuksissa
Liittoutuminen muiden Big Data aloitteiden kanssa
Tiivistä yhteistyötä BDVA-järjestön kanssa