• English
 • Italiano
 • Español
 • Français
 • Čeština
 • Deutsch
 • Suomi
 • Nederlands
 • Ελληνικά
 • עברית
 • Norsk Nynorsk
 • Euskara
Etusivu 2017-12-05T13:21:02+00:00

Data-Driven Bioeconomy -projekti (DataBio) keskittyy maa-, metsä- ja kalatalouden parhaiden raaka-aineiden tuottamiseen bioteollisuuden tarpeisiin, ravinnon, energian ja biomateriaalien tuottamiseksi vastuullisella ja kestävällä tavalla.

Tavoitteiden saavuttamiseksi DataBio hyödyntää innovatiivisia, anturitietoihin ja kaukokartoitukseen pohjautuvia ICT -ratkaisuja ja tietovirtoja, tarjotakseen virtaviivaisen tiedon louhintaa, prosessointia ja visualisointia palvelevan infrastruktuurin päätöksenteon tueksi biotaloussektorilla.

“Tämän ohjelman toteuttaa DataBio -konsortio: 48 kumppania 17 maasta, josta 14 EU jäsenmaata”
DataBio
lokakuu 2018
maanantai tiistai keskiviikko torstai perjantai lauantai sunnuntai
1 lokakuun 2018 2 lokakuun 2018 3 lokakuun 2018 4 lokakuun 2018 5 lokakuun 2018 6 lokakuun 2018 7 lokakuun 2018
8 lokakuun 2018 9 lokakuun 2018 10 lokakuun 2018 11 lokakuun 2018 12 lokakuun 2018 13 lokakuun 2018 14 lokakuun 2018
15 lokakuun 2018 16 lokakuun 2018 17 lokakuun 2018 18 lokakuun 2018 19 lokakuun 2018 20 lokakuun 2018 21 lokakuun 2018
22 lokakuun 2018 23 lokakuun 2018 24 lokakuun 2018 25 lokakuun 2018

Kategoria: Events5th Panhellenic Conference on the Development of Greek Agriculture

5th Panhellenic Conference on the Development of Greek Agriculture
26 lokakuun 2018 27 lokakuun 2018 28 lokakuun 2018
29 lokakuun 2018 30 lokakuun 2018 31 lokakuun 2018 1 marraskuun 2018 2 marraskuun 2018 3 marraskuun 2018 4 marraskuun 2018

PROJEKTIN LÄHTÖKOHDAT JA RATKAISUKONSEPTI

1. Big Data tietosisällöt ovat heterogeenisia ja monesti jäsentämättömiä ja vaikeasti prosessoitavia;
2. Arvokasta mittaustietoa hyödynnetään usein vain reaaliaikaisesti, huolehtimatta pitkäaikaistallennuksesta;
3. Big Data sisältöjä tullaan lähivuosina luomaan, prosessoimaan ja tallentamaan yhä kiihtyvään tahtiin – mikään infrastruktuuri ei kykene yksin hoitamaan nämä tehtävät.


Vastatakseen näihin haasteisiin DataBio -projekti kehittää uusimpaan osaamiseen perustuvan, yhteiskäyttöisen Big Data alustan, osallistujien olemassa olevien infrastruktuurien pohjalta, jotta eri käyttäjäryhmät voisivat täysmääräisesti hyödyntää taustalla olevan korkean prosessointikapasiteetin tarjoamia mahdollisuuksia.

SUUNNITELLUT TULOKSET

Osoittaa kasvua biotalouden tuottavuudessa
Kasvattaa Big Data teknologiatuottajien markkinaosuuksia biotalousalalla
Yli kaksinkertaistaa Big Datan hyödyntämistä biotaloudessa
Yli Viisinkertaistaa kohdesektoreiden investointeja
Yli 100 organisaatiota esittelytilaisuuksissa
Liittoutuminen muiden Big Data aloitteiden kanssa
Tiivistä yhteistyötä BDVA-järjestön kanssa