• English
 • Italiano
 • Español
 • Français
 • Čeština
 • Deutsch
 • Suomi
 • Nederlands
 • Ελληνικά
 • עברית
 • Norsk Nynorsk
 • Euskara
Etusivu 2017-12-05T13:21:02+00:00

Data-Driven Bioeconomy -projekti (DataBio) keskittyy maa-, metsä- ja kalatalouden parhaiden raaka-aineiden tuottamiseen bioteollisuuden tarpeisiin, ravinnon, energian ja biomateriaalien tuottamiseksi vastuullisella ja kestävällä tavalla.

Tavoitteiden saavuttamiseksi DataBio hyödyntää innovatiivisia, anturitietoihin ja kaukokartoitukseen pohjautuvia ICT -ratkaisuja ja tietovirtoja, tarjotakseen virtaviivaisen tiedon louhintaa, prosessointia ja visualisointia palvelevan infrastruktuurin päätöksenteon tueksi biotaloussektorilla.

“Tämän ohjelman toteuttaa DataBio -konsortio: 48 kumppania 17 maasta, josta 14 EU jäsenmaata”
DataBio
elokuu 2019
maanantai tiistai keskiviikko torstai perjantai lauantai sunnuntai
29 heinäkuun 2019 30 heinäkuun 2019 31 heinäkuun 2019 1 elokuun 2019 2 elokuun 2019 3 elokuun 2019 4 elokuun 2019
5 elokuun 2019 6 elokuun 2019 7 elokuun 2019 8 elokuun 2019 9 elokuun 2019 10 elokuun 2019 11 elokuun 2019
12 elokuun 2019 13 elokuun 2019 14 elokuun 2019 15 elokuun 2019 16 elokuun 2019 17 elokuun 2019 18 elokuun 2019
19 elokuun 2019 20 elokuun 2019 21 elokuun 2019 22 elokuun 2019 23 elokuun 2019 24 elokuun 2019 25 elokuun 2019
26 elokuun 2019 27 elokuun 2019 28 elokuun 2019 29 elokuun 2019 30 elokuun 2019 31 elokuun 2019 1 syyskuun 2019

PROJEKTIN LÄHTÖKOHDAT JA RATKAISUKONSEPTI

1. Big Data tietosisällöt ovat heterogeenisia ja monesti jäsentämättömiä ja vaikeasti prosessoitavia;
2. Arvokasta mittaustietoa hyödynnetään usein vain reaaliaikaisesti, huolehtimatta pitkäaikaistallennuksesta;
3. Big Data sisältöjä tullaan lähivuosina luomaan, prosessoimaan ja tallentamaan yhä kiihtyvään tahtiin – mikään infrastruktuuri ei kykene yksin hoitamaan nämä tehtävät.


Vastatakseen näihin haasteisiin DataBio -projekti kehittää uusimpaan osaamiseen perustuvan, yhteiskäyttöisen Big Data alustan, osallistujien olemassa olevien infrastruktuurien pohjalta, jotta eri käyttäjäryhmät voisivat täysmääräisesti hyödyntää taustalla olevan korkean prosessointikapasiteetin tarjoamia mahdollisuuksia.

SUUNNITELLUT TULOKSET

Osoittaa kasvua biotalouden tuottavuudessa
Kasvattaa Big Data teknologiatuottajien markkinaosuuksia biotalousalalla
Yli kaksinkertaistaa Big Datan hyödyntämistä biotaloudessa
Yli Viisinkertaistaa kohdesektoreiden investointeja
Yli 100 organisaatiota esittelytilaisuuksissa
Liittoutuminen muiden Big Data aloitteiden kanssa
Tiivistä yhteistyötä BDVA-järjestön kanssa