• English
  • Italiano
  • Español
  • Čeština
  • Deutsch
  • Suomi
  • Nederlands
  • Ελληνικά
  • עברית
  • Norsk Nynorsk
  • Euskara
Etusivu 2017-12-05T13:21:02+00:00

Data-Driven Bioeconomy -projekti (DataBio) keskittyy maa-, metsä- ja kalatalouden parhaiden raaka-aineiden tuottamiseen bioteollisuuden tarpeisiin, ravinnon, energian ja biomateriaalien tuottamiseksi vastuullisella ja kestävällä tavalla.

Tavoitteiden saavuttamiseksi DataBio hyödyntää innovatiivisia, anturitietoihin ja kaukokartoitukseen pohjautuvia ICT -ratkaisuja ja tietovirtoja, tarjotakseen virtaviivaisen tiedon louhintaa, prosessointia ja visualisointia palvelevan infrastruktuurin päätöksenteon tueksi biotaloussektorilla.

“Tämän ohjelman toteuttaa DataBio -konsortio: 48 kumppania 17 maasta, josta 14 EU jäsenmaata”
DataBio
huhtikuu 2018
maanantai tiistai keskiviikko torstai perjantai lauantai sunnuntai
26 maaliskuun 2018 27 maaliskuun 2018 28 maaliskuun 2018 29 maaliskuun 2018 30 maaliskuun 2018 31 maaliskuun 2018 1 huhtikuun 2018
2 huhtikuun 2018 3 huhtikuun 2018 4 huhtikuun 2018 5 huhtikuun 2018 6 huhtikuun 2018 7 huhtikuun 2018 8 huhtikuun 2018
9 huhtikuun 2018 10 huhtikuun 2018 11 huhtikuun 2018 12 huhtikuun 2018 13 huhtikuun 2018 14 huhtikuun 2018 15 huhtikuun 2018
16 huhtikuun 2018 17 huhtikuun 2018 18 huhtikuun 2018 19 huhtikuun 2018 20 huhtikuun 2018 21 huhtikuun 2018 22 huhtikuun 2018
23 huhtikuun 2018 24 huhtikuun 2018 25 huhtikuun 2018 26 huhtikuun 2018 27 huhtikuun 2018 28 huhtikuun 2018 29 huhtikuun 2018
30 huhtikuun 2018 1 toukokuun 2018 2 toukokuun 2018 3 toukokuun 2018 4 toukokuun 2018 5 toukokuun 2018 6 toukokuun 2018

PROJEKTIN LÄHTÖKOHDAT JA RATKAISUKONSEPTI

1. Big Data tietosisällöt ovat heterogeenisia ja monesti jäsentämättömiä ja vaikeasti prosessoitavia;
2. Arvokasta mittaustietoa hyödynnetään usein vain reaaliaikaisesti, huolehtimatta pitkäaikaistallennuksesta;
3. Big Data sisältöjä tullaan lähivuosina luomaan, prosessoimaan ja tallentamaan yhä kiihtyvään tahtiin – mikään infrastruktuuri ei kykene yksin hoitamaan nämä tehtävät.


Vastatakseen näihin haasteisiin DataBio -projekti kehittää uusimpaan osaamiseen perustuvan, yhteiskäyttöisen Big Data alustan, osallistujien olemassa olevien infrastruktuurien pohjalta, jotta eri käyttäjäryhmät voisivat täysmääräisesti hyödyntää taustalla olevan korkean prosessointikapasiteetin tarjoamia mahdollisuuksia.

SUUNNITELLUT TULOKSET

Osoittaa kasvua biotalouden tuottavuudessa
Kasvattaa Big Data teknologiatuottajien markkinaosuuksia biotalousalalla
Yli kaksinkertaistaa Big Datan hyödyntämistä biotaloudessa
Yli Viisinkertaistaa kohdesektoreiden investointeja
Yli 100 organisaatiota esittelytilaisuuksissa
Liittoutuminen muiden Big Data aloitteiden kanssa
Tiivistä yhteistyötä BDVA-järjestön kanssa