• English
 • Italiano
 • Español
 • Français
 • Čeština
 • Deutsch
 • Suomi
 • Nederlands
 • Ελληνικά
 • עברית
 • Norsk
 • Euskara
Etusivu 2017-12-05T13:21:02+00:00

Data-Driven Bioeconomy -projekti (DataBio) keskittyy maa-, metsä- ja kalatalouden parhaiden raaka-aineiden tuottamiseen bioteollisuuden tarpeisiin, ravinnon, energian ja biomateriaalien tuottamiseksi vastuullisella ja kestävällä tavalla.

Tavoitteiden saavuttamiseksi DataBio hyödyntää innovatiivisia, anturitietoihin ja kaukokartoitukseen pohjautuvia ICT -ratkaisuja ja tietovirtoja, tarjotakseen virtaviivaisen tiedon louhintaa, prosessointia ja visualisointia palvelevan infrastruktuurin päätöksenteon tueksi biotaloussektorilla.

“Tämän ohjelman toteuttaa DataBio -konsortio: 48 kumppania 17 maasta, josta 14 EU jäsenmaata”
DataBio
joulukuu 2022
maanantai tiistai keskiviikko torstai perjantai lauantai sunnuntai
28 marraskuun 2022 29 marraskuun 2022 30 marraskuun 2022 1 joulukuun 2022 2 joulukuun 2022 3 joulukuun 2022 4 joulukuun 2022
5 joulukuun 2022 6 joulukuun 2022 7 joulukuun 2022 8 joulukuun 2022 9 joulukuun 2022 10 joulukuun 2022 11 joulukuun 2022
12 joulukuun 2022 13 joulukuun 2022 14 joulukuun 2022 15 joulukuun 2022 16 joulukuun 2022 17 joulukuun 2022 18 joulukuun 2022
19 joulukuun 2022 20 joulukuun 2022 21 joulukuun 2022 22 joulukuun 2022 23 joulukuun 2022 24 joulukuun 2022 25 joulukuun 2022
26 joulukuun 2022 27 joulukuun 2022 28 joulukuun 2022 29 joulukuun 2022 30 joulukuun 2022 31 joulukuun 2022 1 tammikuun 2023

PROJEKTIN LÄHTÖKOHDAT JA RATKAISUKONSEPTI

1. Big Data tietosisällöt ovat heterogeenisia ja monesti jäsentämättömiä ja vaikeasti prosessoitavia;
2. Arvokasta mittaustietoa hyödynnetään usein vain reaaliaikaisesti, huolehtimatta pitkäaikaistallennuksesta;
3. Big Data sisältöjä tullaan lähivuosina luomaan, prosessoimaan ja tallentamaan yhä kiihtyvään tahtiin – mikään infrastruktuuri ei kykene yksin hoitamaan nämä tehtävät.


Vastatakseen näihin haasteisiin DataBio -projekti kehittää uusimpaan osaamiseen perustuvan, yhteiskäyttöisen Big Data alustan, osallistujien olemassa olevien infrastruktuurien pohjalta, jotta eri käyttäjäryhmät voisivat täysmääräisesti hyödyntää taustalla olevan korkean prosessointikapasiteetin tarjoamia mahdollisuuksia.

SUUNNITELLUT TULOKSET

Osoittaa kasvua biotalouden tuottavuudessa
Kasvattaa Big Data teknologiatuottajien markkinaosuuksia biotalousalalla
Yli kaksinkertaistaa Big Datan hyödyntämistä biotaloudessa
Yli Viisinkertaistaa kohdesektoreiden investointeja
Yli 100 organisaatiota esittelytilaisuuksissa
Liittoutuminen muiden Big Data aloitteiden kanssa
Tiivistä yhteistyötä BDVA-järjestön kanssa