Sammendrag

Dette prosjektet har mottatt finansiering fra EUs Horizon 2020 forsknings- og innovasjonsprogram under tilskuddsavtale nr. 732064.

 • Prosjektakronym: DataBio
 • Prosjekttittel: Datadrevet bioøkonomi
 • Varighet: 36 måneder
 • Startdato: 01.01.2017
 • Totale kostnader: € 16 145 592,58 (start) € 15 385 130,08 (etter endringer)
 • EU-bidrag: € 12 580 486,16
 • Prosjektkoordinator: INTRASOFT INTERNATIONAL SA
 • Prosjektdeltakere: 49 partnere

Emne : IKT-15-2016-2017; Big Data PPP: Pilothandlinger i stor skala i sektorer som drar best nytte av datadrevet innovasjon.

DataBio er et H2020 fyrtårnsprosjekt med fokus på å utnytte Big Data til å bidra til produksjon av best mulig råstoff fra landbruk, skogbruk og fiskeri/akvakultur til bioøkonomiindustrien for å produsere mat, energi og biomaterialer, også under hensyntagen til ansvar og bærekraftspørsmål.

DataBio har implementert state-of-the-art Big Data-teknologier som utnytter eksisterende partneres infrastruktur og løsninger. Disse løsningene samler Big Data fra de tre identifiserte sektorene (jordbruk, skogbruk og fiskeri) og behandler, analyserer og visualiserer dem på en intelligent måte. DataBio-programvaremiljøet lar de tre sektorene selektivt bruke en rekke programvarekomponenter, rørledninger og datasett, i henhold til deres krav. Gjennomføringen har vært gjennom kontinuerlig samarbeid mellom sluttbrukere og teknologileverandører, bioøkonomi- og teknologiforskningsinstitutter og interessenter fra EUs Big Data Value PPP-program.

DataBio har vært drevet av utvikling, bruk og evaluering av 27 piloter, hvor også tilknyttede partnere og ytterligere interessenter har vært involvert. De utvalgte pilotkonseptene har blitt transformert til pilotimplementeringer ved bruk av co-innovative metoder og verktøy. Gjennom intensiv matchmaking med teknologipartnerne i DataBio har pilotene valgt ut og utnyttet markedsklare eller nær markedsklare IKT, Big Data og Earth Observation metoder, teknologier, verktøy, datasett og tjenester, hovedsakelig levert av partnerne innen DataBio, i for å tilby verdiøkende tjenester i deres domene.

Basert på de utviklede teknologiene og pilotresultatene dukker det opp nye løsninger og nye forretningsmuligheter. DataBio har organisert en rekke interessentarrangementer, hackathons og treninger for å støtte resultatoppnåelse og for å gjøre det mulig for utviklere utenfor konsortiet å designe og utvikle nye verktøy, tjenester og applikasjoner basert på DataBio-resultatene.

DataBio-målene er:

 1. Bygg en allsidig DataBio-plattform som passer for ulike bransjer og brukerprofiler
 2. Sikre effektiv utnyttelse av eksisterende datasett
 3. Sikre en utbredt bruk av DataBio-plattformteknologiene i landbruks-, skogbruks- og fiskerisektorene
 4. Åpne mulighetene for europeisk IKT-industri, inkludert små og mellomstore bedrifter, til å delta aktivt på det europeiske og verdensomspennende bioøkonomiske Big Data-markedet
 5. Åpner mulighetene for europeisk jordobservasjonsindustri, inkludert SMBer som tilbyr sine nye bioøkonomi-relaterte tjenester i Europa og over hele verden
 6. Sikre interoperabilitet og enkelt oppsett av nye multileverandørapplikasjoner som bruker Big DataBio-plattformen