Data beskyttelse

Grunnleggende informasjon om databehandling og rettslig grunnlag

Denne databeskyttelseserklæringen informerer deg om typen, omfanget og formålet med behandlingen av personopplysninger innenfor vårt netttilbud og nettstedene, funksjonene og innholdet knyttet til det (heretter i fellesskap referert til som «netttilbud» eller «nettsted»). Personvernerklæringen gjelder uavhengig av domener, systemer, plattformer og enheter (f.eks. desktop eller mobil) som brukes på netttilbudet.
Begrepene som brukes, for eksempel «personopplysninger» eller «behandlingen» av dem, viser til definisjonene i artikkel 4 i den generelle databeskyttelsesforordningen (DSGVO).
Personopplysningene til brukere som behandles innenfor rammen av dette netttilbudet inkluderer bruksdata (f.eks. nettsidene som er besøkt på netttilbudet vårt, interesse for våre produkter) og innholdsdata (f.eks. oppføringer i kontaktskjemaet).
Begrepet «bruker» omfatter alle kategorier av registrerte. De inkluderer våre forretningspartnere, kunder, interesserte og andre besøkende til vårt netttilbud. Begrepene som brukes, som «bruker», skal forstås som kjønnsnøytrale.
Vi behandler brukernes personopplysninger kun i samsvar med relevante databeskyttelsesbestemmelser. Dette betyr at brukernes data kun behandles dersom det foreligger en juridisk tillatelse. Dvs., spesielt hvis databehandlingen er nødvendig for levering av våre kontraktsmessige tjenester (f.eks. behandling av bestillinger) så vel som nettjenester, eller er påkrevd ved lov, er samtykke fra brukeren tilgjengelig, så vel som på grunn av vår legitime interesser (dvs. interesse for analyse, optimalisering og økonomisk drift og sikkerhet for vårt netttilbud i henhold til Art. 6 para. 1 lit. f. DSGVO, spesielt når det gjelder rekkeviddemåling, opprettelse av profiler for reklame- og markedsføringsformål, og innsamling av tilgangsdata og bruk av tredjepartstjenester.
Vi gjør oppmerksom på at det rettslige grunnlaget for samtykkene Art. 6 para. 1 lit. en. og Art. 7 DSGVO, det juridiske grunnlaget for behandling for utførelse av våre tjenester og gjennomføring av kontraktsmessige tiltak Art. 6 para. 1 lit. b. DSGVO, det juridiske grunnlaget for behandling for å oppfylle våre juridiske forpliktelser Art. 6 para. 1 lit. c. DSGVO, og det juridiske grunnlaget for behandling for å beskytte våre legitime interesser Art. 6 para. 1 lit. f. DSGVO.

Sikkerhetstiltak

Vi iverksetter organisatoriske, kontraktsmessige og tekniske sikkerhetstiltak i samsvar med den nyeste teknologien for å sikre at bestemmelsene i databeskyttelsesloven overholdes og dermed beskytte dataene som behandles av oss mot utilsiktet eller forsettlig manipulasjon, tap, ødeleggelse eller mot tilgang av uvedkommende.

Sikkerhetstiltakene inkluderer spesielt kryptert overføring av data mellom nettleseren din og serveren vår.

Utlevering av data til tredjeparter og tredjepartsleverandører

Data videreformidles kun til tredjeparter innenfor rammen av lovkrav. Vi videreformidler brukernes data kun til tredjepart dersom dette er nødvendig, for eksempel på grunnlag av art. 6 Para. 1 lit. b) DSGVO for kontraktsformål eller på grunnlag av legitime interesser i henhold til art. 6 Para. 1 lit. f. DSGVO i den økonomiske og effektive driften av vår virksomhet.

Hvis vi bruker underleverandører for å levere våre tjenester, tar vi passende juridiske forholdsregler og tilsvarende tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre beskyttelse av personopplysninger i samsvar med relevante lovbestemmelser.
Hvis innhold, verktøy eller andre midler fra andre leverandører (heretter samlet kalt «tredjepartsleverandører») brukes innenfor rammen av denne databeskyttelseserklæringen og deres navngitte registrerte kontor ligger i et tredjeland, må det antas at en dataoverføring til tredjepartsleverandørenes hjemland finner sted. Tredjeland er land der GDPR ikke er direkte gjeldende lov, dvs. i utgangspunktet land utenfor EU eller EØS. Overføring av data til tredjeland skjer enten hvis det er et tilstrekkelig nivå av databeskyttelse, brukersamtykke eller på annen måte juridisk tillatelse.

Ta kontakt med

Hvis du sender oss henvendelser via kontaktskjema, vil dataene dine fra henvendelsen, inkludert kontaktdataene du oppga der, lagres av oss for å behandle henvendelsen og ved oppfølgingsspørsmål. Vi gir ikke videre disse dataene uten ditt samtykke.

Behandlingen av dataene som legges inn i kontaktskjemaet er derfor utelukkende basert på ditt samtykke (Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO). Du kan tilbakekalle dette samtykket når som helst. For dette formålet er en uformell kommunikasjon via e-post til oss tilstrekkelig. Lovligheten av databehandlingsoperasjonene som utføres frem til tilbakekallingen forblir upåvirket av tilbakekallingen.
Dataene du skrev inn i kontaktskjemaet vil forbli hos oss til du ber oss om å slette dem, tilbakekalle ditt samtykke til å lagre dem, eller formålet med å lagre dataene ikke lenger gjelder (f.eks. etter at vi har fullført behandlingen av forespørselen din). Obligatoriske lovbestemmelser – spesielt oppbevaringsperioder – forblir upåvirket.

Kommentarer og bidrag

Når brukere legger igjen kommentarer eller andre bidrag, lagres deres IP-adresser på grunnlag av våre legitime interesser i henhold til Art. 6 (1) lit. f. DSGVO lagres i 7 dager.
Dette gjøres for vår sikkerhet i tilfelle noen legger igjen ulovlig innhold i kommentarer og innlegg (fornærmelser, forbudt politisk propaganda, etc.). I dette tilfellet kan vi selv bli tiltalt for kommentaren eller innlegget og er derfor interessert i forfatterens identitet.
Videre bruker vi plugin-en Antispam Bee, som sammenligner IP-adressene til kommentatorer med kjente spam-e-poster og filtrerer dem ut.

Innsamling av tilgangsdata og loggfiler

Vi samler inn på grunnlag av våre legitime interesser i henhold til art. 6 para. 1 lit. f. DSGVO samler vi inn data om hver tilgang til serveren som denne tjenesten er plassert på (såkalte serverloggfiler). Tilgangsdataene inkluderer navnet på nettstedet som ble åpnet, fil, dato og klokkeslett for tilgang, mengde overførte data, melding om vellykket tilgang, nettlesertype og versjon, brukerens operativsystem, henvisnings-URL (den tidligere besøkte siden), IP-adresse og den anmodende leverandøren.
Loggfilinformasjon lagres av sikkerhetsgrunner (f.eks. for å avklare misbruk eller svindel) i maksimalt syv dager og slettes deretter. Data hvis ytterligere lagring er nødvendig for bevisformål er unntatt fra sletting inntil endelig avklaring av den respektive hendelsen.

Informasjonskapsler og rekkeviddemåling

Informasjonskapsler er deler av informasjon som overføres fra vår webserver eller tredjeparts webservere til brukernes nettlesere og lagres der for senere henting. Informasjonskapsler kan være små filer eller andre typer informasjonslagring.

Vi bruker «session cookies», som kun lagres i løpet av det aktuelle besøket på vår online tilstedeværelse (f.eks. for å aktivere lagring av din påloggingsstatus eller handlekurvfunksjonen og dermed bruken av vårt netttilbud i det hele tatt). I en session cookie lagres et tilfeldig generert unikt identifikasjonsnummer, en såkalt session ID. I tillegg inneholder en informasjonskapsel informasjon om opprinnelsen og lagringsperioden. Disse informasjonskapslene kan ikke lagre andre data. Øktinformasjonskapsler slettes når du er ferdig med å bruke vårt netttilbud og logger ut eller lukker for eksempel nettleseren.
Brukere blir informert om bruken av informasjonskapsler i forbindelse med pseudonym rekkeviddemåling innenfor rammen av denne personvernerklæringen.
Hvis brukere ikke ønsker at informasjonskapsler skal lagres på datamaskinen deres, blir de bedt om å deaktivere det tilsvarende alternativet i systeminnstillingene til nettleseren deres. Lagrede informasjonskapsler kan slettes i systeminnstillingene til nettleseren. Utelukkelse av informasjonskapsler kan føre til funksjonelle begrensninger for dette netttilbudet.
Du kan protestere mot bruken av informasjonskapsler som brukes til rekkeviddemåling og reklameformål via Network Advertising Initiative deaktiveringssiden (http://optout.networkadvertising.org/) og i tillegg det amerikanske nettstedet (http://www.aboutads. info/choices) eller det europeiske nettstedet (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).

Google Analytics

Basert på våre legitime interesser (dvs. interesse for analyse, optimalisering og økonomisk drift av vårt netttilbud i henhold til Art. 6 para. 1 lit. f. DSGVO) Google Analytics, en nettanalysetjeneste levert av Google Inc. («Google ”). Google bruker informasjonskapsler. Informasjonen som genereres av informasjonskapselen om bruken av netttilbudet til brukerne, overføres vanligvis til en Google-server i USA og lagres der.

Google er sertifisert under Privacy Shield-avtalen og tilbyr dermed en garanti for overholdelse av europeisk databeskyttelseslovgivning (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).
Google vil bruke denne informasjonen på våre vegne med det formål å evaluere din bruk av nettstedet vårt, kompilere rapporter om nettstedaktivitet for nettstedoperatører og tilby andre tjenester knyttet til nettstedaktivitet og internettbruk. Ved å gjøre dette kan pseudonyme bruksprofiler for brukerne opprettes fra de behandlede dataene.
Vi bruker Google Analytics til å vise annonsene som er plassert i Googles og dets partneres annonseringstjenester kun til de brukere som også har vist interesse for vårt netttilbud eller som har bestemte egenskaper (f.eks. interesser i bestemte emner eller produkter bestemt på grunnlag av nettsteder som er besøkt), som vi overfører til Google (såkalte «remarketingmålgrupper» eller «Google Analytics-målgrupper»). Ved hjelp av remarketingmålgrupper ønsker vi også å sikre at annonsene våre samsvarer med brukernes potensielle interesse og ikke har en trakasserende effekt.
Vi bruker kun Google Analytics med IP-anonymisering aktivert. Dette betyr at IP-adressen til brukere avkortes av Google i EU-medlemsstater eller i andre stater som er part i avtalen om det europeiske økonomiske samarbeidsområdet. Bare i unntakstilfeller vil hele IP-adressen bli overført til en Google-server i USA og forkortet der.
IP-adressen som overføres av brukerens nettleser er ikke slått sammen med andre data fra Google. Brukere kan forhindre lagring av informasjonskapsler ved å stille inn nettleserprogramvaren tilsvarende; brukere kan også forhindre innsamling av data som genereres av informasjonskapselen og relatert til deres bruk av netttilbudet til Google, samt behandlingen av disse dataene av Google, ved å laste ned og installere nettleserplugin som er tilgjengelig på følgende lenke: http ://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
For mer informasjon om Googles databruk, innstillinger og bortvalgsalternativer, vennligst besøk Googles nettsteder: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners («Databruk av Google når du bruker partnerne våre ‘ nettsteder eller apper»), http://www.google.com/policies/technologies/ads («Databruk til reklameformål»), http://www.google.de/settings/ads («Administrer informasjon Google bruker for å vise annonser til deg»).

Google re-/markedsføringstjenester

Vi bruker på grunnlag av våre legitime interesser (dvs. interesse for analyse, optimalisering og økonomisk drift av vårt netttilbud i henhold til Art. 6 para. 1 lit. f. DSGVO) markedsførings- og remarketingtjenestene (kort sagt «Google» Marketing Services») fra Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, («Google»).

Google er sertifisert under Privacy Shield-avtalen og tilbyr dermed en garanti for overholdelse av europeisk databeskyttelseslovgivning (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).
Googles markedsføringstjenester lar oss vise annonser for og på nettstedet vårt på en mer målrettet måte for kun å presentere brukere med annonser som potensielt samsvarer med deres interesser. Hvis for eksempel en bruker får vist annonser for produkter han eller hun var interessert i på andre nettsteder, refereres dette til som «remarketing». For disse formålene, når nettstedet vårt og andre nettsteder som Googles markedsføringstjenester er aktive på blir kalt opp, blir en kode utført direkte av Google og såkalte (re)marketing-tagger (usynlig grafikk eller kode, også kjent som «web beacons» ) er integrert i nettstedet. Med deres hjelp lagres en individuell informasjonskapsel, dvs. en liten fil, på brukerens enhet (sammenlignbare teknologier kan også brukes i stedet for informasjonskapsler). Informasjonskapslene kan settes av ulike domener, inkludert google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com eller googleadservices.com. Denne filen registrerer hvilke nettsider brukeren har besøkt, hvilket innhold han er interessert i og hvilke tilbud han har klikket på, samt teknisk informasjon om nettleseren og operativsystemet, henvisningsnettsteder, besøkstidspunkt og annen informasjon om bruken av tilbud på nett. IP-adressen til brukeren registreres også, hvorved vi informerer Google Analytics om at IP-adressen er forkortet innenfor EU-medlemsstater eller i andre kontraherende stater til avtalen om det europeiske økonomiske samarbeidsområdet og kun i unntakstilfeller overføres i sin helhet. til en Google-server i USA og forkortet der. IP-adressen slås ikke sammen med brukerens data i andre Google-tilbud. Den nevnte informasjonen kan også kobles fra Googles side med slik informasjon fra andre kilder. Hvis brukeren senere besøker andre nettsider, kan han få vist annonser tilpasset hans interesser.
Brukerens data behandles pseudonymt som en del av Googles markedsføringstjenester. Dette betyr at Google ikke lagrer og behandler for eksempel navnet eller e-postadressen til brukeren, men behandler de relevante dataene på informasjonskapsel-basis innenfor pseudonyme brukerprofiler. Det vil si fra Googles perspektiv administreres og vises ikke annonsene for en spesifikt identifisert person, men for informasjonskapselholderen, uavhengig av hvem denne informasjonskapselholderen er. Dette gjelder ikke hvis en bruker uttrykkelig har gitt Google tillatelse til å behandle dataene uten denne pseudonymiseringen. Informasjonen som samles inn av Googles markedsføringstjenester om brukere, overføres til Google og lagres på Googles servere i USA.
Google-markedsføringstjenestene vi bruker inkluderer blant annet nettannonseringsprogrammet «Google AdWords». Når det gjelder Google AdWords, mottar hver AdWords-kunde en annen «konverteringsinformasjonskapsel». Informasjonskapsler kan derfor ikke spores på tvers av nettsidene til AdWords-kunder. Informasjonen som innhentes ved hjelp av informasjonskapselen brukes til å lage konverteringsstatistikk for AdWords-kunder som har valgt konverteringssporing. AdWords-kundene lærer det totale antallet brukere som klikket på annonsen deres og ble omdirigert til en side merket med en konverteringssporings-tag. De mottar imidlertid ingen informasjon som kan brukes til å identifisere brukere personlig.
Vi kan integrere tredjepartsannonser basert på Googles markedsføringstjeneste «DoubleClick». DoubleClick bruker informasjonskapsler for å gjøre det mulig for Google og dets partnernettsteder å vise annonser basert på brukernes besøk på denne nettsiden eller andre nettsteder på Internett.
Vi kan inkludere tredjepartsannonser basert på Googles «AdSense»-markedsføringstjeneste. AdSense bruker informasjonskapsler for å gjøre det mulig for Google og dets partnernettsteder å vise annonser basert på brukernes besøk på denne nettsiden eller andre nettsteder på Internett.
Vi kan også bruke «Google Optimizer»-tjenesten. Google Optimizer lar oss spore effekten av ulike endringer på et nettsted (f.eks. endringer i inndatafeltene, design osv.) som en del av såkalt «A/B-testing». Informasjonskapsler plasseres på brukernes enheter for disse testformålene. Kun pseudonyme data om brukerne blir behandlet i prosessen.
Videre kan vi bruke «Google Tag Manager» for å integrere og administrere Googles analyse- og markedsføringstjenester på nettstedet vårt.
For mer informasjon om bruk av data til markedsføringsformål av Google, vennligst besøk oversiktssiden: https://www.google.com/policies/technologies/ads, Googles personvernregler er tilgjengelig på https://www.google. no/policyer/personvern.
Hvis du ønsker å protestere mot interessebasert annonsering fra Googles markedsføringstjenester, kan du bruke innstillingene og velge bort alternativene fra Google: http://www.google.com/ads/preferences.

Integrasjon av tredjeparts tjenester og innhold

Vi bruker innenfor vårt netttilbud på grunnlag av våre legitime interesser (dvs. interesse for analyse, optimalisering og økonomisk drift av vårt netttilbud i henhold til Art. 6 para. 1 lit. f. DSGVO) for å integrere innhold eller tjenester som tilbys av tredjepartsleverandører, for eksempel videoer eller fonter (heretter jevnt referert til som «innhold»). Dette krever alltid at tredjepartsleverandørene av dette innholdet er klar over IP-adressen til brukeren, siden de uten IP-adressen ikke kunne sende innholdet til nettleseren sin. IP-adressen er derfor nødvendig for visning av dette innholdet. Vi forsøker å kun bruke slikt innhold hvis respektive leverandører bruker IP-adressen kun for levering av innholdet. Tredjepartsleverandører kan også bruke såkalte pixel tags (usynlig grafikk, også kjent som «web beacons») for statistiske eller markedsføringsformål. «Pikseltaggene» kan brukes til å evaluere informasjon som besøkstrafikk på sidene på denne nettsiden. Den pseudonyme informasjonen kan også lagres i informasjonskapsler på brukerens enhet og kan inneholde blant annet teknisk informasjon om nettleseren og operativsystemet, henvisende nettsider, besøkstidspunkt og annen informasjon om bruken av vårt netttilbud, samt være knyttet til slik informasjon fra andre kilder.
Følgende presentasjon gir en oversikt over tredjepartsleverandører og deres innhold, sammen med lenker til deres databeskyttelseserklæringer, som inneholder ytterligere informasjon om behandling av data og, delvis allerede nevnt her, alternativer for innsigelse (såkalt opt- ute):
Eksterne skrifter fra Google, Inc., https://www.google.com/fonts («Google Fonts»). Integreringen av Google Fonts gjøres ved et serveranrop hos Google (vanligvis i USA). Retningslinjer for personvern: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-out: https://www.google.com/settings/ads/.
Kart over tjenesten «Google Maps» til tredjepartsleverandøren Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Retningslinjer for personvern: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-out: https://www.google.com/settings/ads/.
Videoer fra «YouTube»-plattformen til tredjepartsleverandøren Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Retningslinjer for personvern: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-out: https://www.google.com/settings/ads/.

Brukernes rettigheter

Brukere har rett til, på forespørsel og gratis, å motta informasjon om personopplysningene vi har lagret om dem.
I tillegg har brukere rett til å korrigere unøyaktige data, begrense behandlingen og slette deres personopplysninger, hvis det er aktuelt, for å hevde sine rettigheter til dataportabilitet og, i tilfelle vi antar at databehandlingen er ulovlig, å sende inn en klage til kompetent tilsynsmyndighet.
Likeledes kan brukere trekke tilbake samtykker, i prinsippet med virkning for fremtiden.

Sletting av data

Dataene som er lagret av oss vil bli slettet så snart de ikke lenger er nødvendige for det tiltenkte formålet, og slettingen er ikke i strid med noen lovbestemte oppbevaringsplikter. Hvis brukerdataene ikke slettes fordi de er nødvendige for andre og lovlig tillatte formål, vil behandlingen av dem begrenses. Det vil si at dataene er blokkert og ikke behandlet til andre formål. Dette gjelder for eksempel brukerdata som må oppbevares av handels- eller skatterettslige årsaker.
I henhold til lovkrav lagres data i 6 år i henhold til § 257 para. 1 HGB (handelsbøker, varelager, åpningsbalanser, årsregnskap, handelsbrev, regnskapsbilag mv.) og i 10 år i henhold til § 147 stk. 1 AO (bøker, journaler, ledelsesrapporter, regnskapsbilag, handels- og forretningsbrev, dokumenter relevante for beskatning osv.).

Innsigelsesrett

Brukere kan til enhver tid protestere mot fremtidig behandling av deres personopplysninger i samsvar med lovkravene. Innsigelsen kan særlig rettes mot behandling for direkte reklameformål.

Endringer i databeskyttelseserklæringen

Vi forbeholder oss retten til å endre databeskyttelseserklæringen for å tilpasse den til endrede rettssituasjoner, eller ved endringer i tjenesten samt databehandling. Dette gjelder imidlertid kun når det gjelder erklæringer om databehandling. I den grad det kreves brukersamtykke eller komponenter i databeskyttelseserklæringen inneholder bestemmelser i kontraktsforholdet med brukerne, vil endringene kun gjøres med brukernes samtykke.
Brukere blir bedt om å informere seg regelmessig om innholdet i databeskyttelseserklæringen.