Redaksjonelle retningslinjer

Databio.eu sitt primære mål er å utdanne og gi vitenskapelig basert informasjon. Fokus er på ulike helserelaterte temaer, presentert i et lettfattelig språk. Vi er bevisst vårt ansvar for trivselen til menneskene som bidrar med artikler på dette feltet.

Innholdet er utelukkende skrevet av profesjonelle journalister eller medisinske redaktører med ekspertise på sitt felt. For å unngå alvorlige feil i slikt sensitivt innhold, blir artikler faktasjekket av medisinske rådgivere. Denne prosessen gjør oss i stand til å gi tydelig og nøyaktig innhold. Den er basert på vitenskapelig bevis og reflekterer den nyeste forskningen.

Nøyaktigheten til innholdet vi produserer er vår høyeste prioritet. Alle skribenter må følge disse retningslinjene for å opprettholde integriteten til organisasjonen vår. Selv om vi samarbeider med ledende helseeksperter, er ikke innholdet ment å erstatte medisinsk behandling. Vi oppfordrer alltid våre lesere til å søke profesjonell hjelp hvis de har et helseproblem eller en klage.

Redaksjonell integritet og uavhengighet

Vi er forpliktet til uavhengig, etisk og objektiv journalistikk. Alle bidragsytere og medisinske rådgivere er forpliktet til dette og verdsetter ytringsfriheten. Innholdet vårt skal alltid være uavhengig av politisk, akademisk eller sosial tilhørighet. Vi tar sikte på å presentere en rekke synspunkter og meninger fra eksperter på sitt felt eller basert på vitenskapelig bevis.

Ingen av redaktørene ville godta spesielle tjenester, gaver eller betalinger i bytte mot spesifikk dekning. Vi avstår også fra tredjeparts gjennomgang og godkjenning før publisering. Der det oppstår potensielle interessekonflikter eller forhold av noe slag, informeres leserne på forhånd. Annonser vil bli tydelig identifisert og annonsører vil ikke bli prioritert fremfor andre vitenskapelige artikler. Mer informasjon finner du i våre vilkår og betingelser.

Arbeidsmetoder

Informasjon er samlet inn fra pålitelige og anerkjente kilder. Dette kan være studier fra utdanningsinstitusjoner, artikler fra fagtidsskrifter eller fakta fra ideelle organisasjoner. Imidlertid bør våre lesere også være klar over begrensningene og manglene ved disse kildene. Våre redaktører har et sterkt engasjement for nøyaktighet og integritet. Det betyr at sitater fra eksperter, andre intervjuobjekter eller feltet presenteres uten skjevheter og i sammenheng. Vi intervjuer ikke personer som har en potensiell interessekonflikt med den aktuelle artikkelen.

Vi er forpliktet til kvalitetsinnhold og tar derfor avstand fra halvsannheter, bedrag, uforsiktighet, forvrengning, fordommer, hatefulle ytringer, overdrivelse eller sensasjon. I tillegg blir innholdet jevnlig gjennomgått og oppdatert for å sikre at det alltid er oppdatert og nøyaktig. Forfatterne erkjenner at det er et spesielt mangfold av lesere. Det er derfor de alltid streber etter å overvinne fordommer og rapporterer tydelig og uten skjevheter.

Feil kan skje. Disse bør korrigeres umiddelbart og transparent for leseren. På denne måten er korrigeringen alltid forståelig. Vi prøver også å være sensitive og bruke riktig språk. Mennesker med helseproblemer bør styrkes og støttes.

Originalitet

Hele teamet er ansvarlig for å levere unikt og autentisk innhold. Det er derfor etablerte journalistiske standarder og metoder er så viktige. Ikke dupliser andre artikler eller forskning. Sitater og kilder er tydelig identifisert.