• English
 • Italiano
 • Español
 • Français
 • Čeština
 • Deutsch
 • Suomi
 • Nederlands
 • Ελληνικά
 • עברית
 • Norsk
 • Euskara

Arbeidspakker

Home/Arbeidspakker
Arbeidspakker 2017-12-29T13:11:15+00:00

Arbeidspakker: WP1

WP1: Jordbrukspiloter (M01-M36); ledet av LESPRO (Tsjekkia)

Målsetningen med denne arbeidspakken er å demonstrere hvordan Big Data teknologi kan integreres i pilotene for å valideres gjennom praktiske eksempler innen jordbruk og å se hvordan den teknologien kan oppfylle forventningene til sluttbrukergruppene.
Big Data teknologien vi bli utprøvd innen tre områder av åkerbruk: hagebruk, subsidier og forsikring. Hvert område vil bli testet i sub-piloter som fokuserer på ulike emner i forskjellige land.

Arbeidspakker: WP2

WP2: Skogbrukspiloter (M01-M36); ledet av MHGS (Finland)

Målsetningen med denne arbeidspakken er å demonstrere hvordan Big Data kan stimulere skogbruksektoren.
De tre hovedpilotene i fire land baserer seg på praktiske problemstillinger fra skogbruk, og vil validere bruken av Big Data teknologi og i hvilken grad forventningene til brukergruppene møtes. Big Data teknologien vil bli utprøvd og evaluert innenfor tre hovedområder: tjenester basert på “crowdsourcing”, samt tjenester for overvåkning og forvaltning av skogstilstand og skogsdata.

Arbeidspakker: WP3

WP3: Fiskeripiloter (M01-M36); ledet av SINTEF Fisheries (Norge)

Denne arbeidspakken fokuserer på hvordan Big Data metoder og verktøy kan utnyttes og bidra innenfor fiskeri.
Arbeidsflyten innenfor hver oppgave tar form av en iterasjonsprosess som består av disse trinnene:

 • 1. Utvikle bruksområder for utnyttelse av Big Data i fiskerisektoren;
 • 2. Definer data-behovene for hvert område, og verifisere at data er tilgjengelig;
 • 3. Etabler systemer og verktøy for tilgang til data og analysemetoder;
 • 4. Utvikle nødvendige analysemetoder;
 • 5. Utvikle tjenester og verktøy for sluttbrukere.

Arbeidspakker: WP4

WP4: DataBio Plattform med pilotstøtte (M01-M36); ledet av VTT (Finland)

Denne arbeidspakken fokuserer på konfigurasjon og tilpasning av Big Data teknologi for å aktivere data -drevet innovasjon av nye applikasjoner basert på bioøkonomi, EO og HGEO data for de tre primærsektorene jordbruk, skogbruk og fiskeri.

Arbeidspakker: WP5

WP5: Jordobservasjon (EO) og geospatielle data og tjenester (M01-M36); ledet av SPACEBEL (Belgia)

Denne arbeidspakken inkluderer felles domeneapplikasjoner og sektor-agnostiske oppgaver relatert til grensesnitt og data fra jordobservasjoner for Big Data plattformen og relatert støtte for pilotene i DataBio. Målsetningen er at felles standardiserte grensesnitt for disse tjenestene gjør at metadata og datarepresentasjonene kan lett tilpasses hver pilot og repliseres på tvers av EU og i andre relevante kontekster.

Arbeidspakker: WP6

WP6: Informasjonsformidling og trening (M01-M36); ledet av CREA (Italia)

Den overordnede målsetningen med denne arbeidspakken er å promotere prosjektoppgavene og resultatene, brukertrening, informasjonsformidling og utnyttelse av prosjektresultatene for å støtte de andre arbeidspakkene og langstidsmålsetningene for DataBio prosjektet.
Målgruppen er hovedsakelig et mangfold av interessenter innenfor IKT og bioøkonomi.
Flere kommunikasjonskanaler vil bli brukt for å nå disse målene, inkludert DataBios prosjektportal: www.databio.eu.

Arbeidspakker: WP7

WP7: Utnyttelses og forretningsplanlegging (M01-M36); ledet av University of St Gallen (Sveits)

Denne arbeidspakken vil bli utført ved hver partner organisasjon gjennom prosjektets livssyklus.
Medlemmene av konsortiet vil ta forholdsregler for å ivareta at prosjektresultatene ivaretas enten direkte gjennom overordnede organisasjoner eller indirekte via lisensiering. Rent spesifikt vil en kost-nytte analyse av pilotene bli gjennomført der prosjektresultatene vil bli klart identifisert og klassifisert i henhold til kommersielt potensiale (utnyttelsesplanlegging), og strategiene for hvordan dette kan utnyttes skal kvantifiseres i forretningsplaner med konkrete anvendelser.

Arbeidspakker: WP8

WP8: Prosjektkoordinering og ledelse (M01-M36); ledet av INTRASOFT (Belgia)

Arbeidspakken inkluderer aktiviteter relatert til administrasjon og finans, intern kommunikasjon og kvalitetssikring og risikovurderinger.