• English
 • Italiano
 • Español
 • Français
 • Čeština
 • Deutsch
 • Suomi
 • Nederlands
 • Ελληνικά
 • עברית
 • Norsk Nynorsk
 • Euskara

Oppsummering

Home/Oppsummering
Oppsummering 2017-12-29T11:20:29+00:00

Prosjektakronym: DataBio

Prosjektittel: Data-Driven Bioeconomy

Varighet: 36 måneder

Start dato: 01/01/2017

Totale kostnader: 16,192,357.53

Bidrag fra EU: 12,580,486.16

Prosjektkoordinator: INTRASOFT INTERNATIONAL SA

Prosjektdeltakere: 48 partnere

Dette prosjektet har mottatt støtte fra den Europeiske Unions forsknings- og innovasjonsprogram H2020 gjennom avtale nr 732064.

Emne: ICT-15-2016-2017; Big Data PPP: Stor-skala pilot aksjoner i sektorer som vil ha størst nytteverdi av data-drevet innovasjon.

Hovdemålsetningen med DataBio prosjektet er å demonstrere nytteverdien av Big Data teknologi i produksjonen av råvarer fra jordbruk, skogbruk og fiskeri & havbruk for den bioøkonomiske industrien for å produsere mat, energi and biomaterialer på en ansvarlig og bærekraftig måte.

DataBio foreslår å anvende veletablerte løsninger i en interoperativ Big Data plattform basert på prosjektpartneres infrastruktur og løsninger – Big DATABIO plattformen.

Arbeidet består av kontinuerlig samarbeid mellom eksperter fra selskap med både sluttbrukere, teknologileverandører fra bioøkonomi, teknologiske forskningsorganisasjoner og andre partnere.

Assosierte partnere og andre interessenter vil være aktivt involvert i pilotene.
De utvalgte pilotene og konseptene vil bli gjort om til pilotimplementasjoner gjennom ko-innovasjons tilnærminger og metoder hvor sluttbrukere, eksperter og andre interessenter fra bioøkonomisk sektor vil gi innspill til forståelsen av bruker og sektorområdet for kravspesifikasjonen. Kravspesifikasjonen danner grunnlaget for arbeidet til ekspertene fra IKT, Big Data, jordobservasjon og andre løsningstilbydere i konsortiet.

Basert på forberedelsesarbeidet og kravspesifikasjonen blir pilotene implementert gjennom utvelgelse og bruk av de best egnede markedsklare, eller nær markedsklare, metoder, teknologi, verktøy eller tjenester for Big Data og jordobservasjon som integreres i en felles Big DATABIO Plattform.

Det tette samarbeidet fortsetter gjennom pilotene, og tilbakemeldinger fra sluttbrukerselskapene i bioøkonomisk sektor vil bli utnyttet til tekniske og metodiske forbedringer av pilot implementasjonene.

En forventer nye markedsmuligheter basert på resultatene av pilotene og de nye løsningene som utvikles.

I løpet av pilotene vil sluttbrukere delta i trenings-sesjoner i for å lære å bruke løsningene. Her vil også utviklere, også fra utsiden av konsortiet, delta aktivt på Hackathons for å designe og utvikle nye verktøy, tjenester og applikasjoner for plattformen.

DataBios forventede målsetninger inkluderer:

 • Demonstrere økt produktivitet i bioøkonomi
 • Øke markedsandelen av Big Data teknologi tilbydere i bioøkonomisk sektor
 • Mer enn doble bruken av Big Data teknologi i bioøkonomi
 • Påvirke tilleggsinvesteringer i denne sektoren med en faktor > 5
 • Mer enn 100 organisasjoner i demonstrasjonene
 • Etablere og opprettholde kontakt med andre Big Data aksjoner
 • Tett samarbeid med BDVA