• English
 • Italiano
 • Español
 • Français
 • Čeština
 • Deutsch
 • Suomi
 • Nederlands
 • Ελληνικά
 • עברית
 • Norsk
 • Euskara

Oppsummering

Home/Oppsummering
Oppsummering 2020-10-12T07:49:24+00:00

Prosjektakronym: DataBio

Prosjektittel: Data-Driven Bioeconomy

Varighet: 36 måneder

Start dato: 01/01/2017

Totale kostnader: 16,192,357.53

Bidrag fra EU: 12,580,486.16

Prosjektkoordinator: INTRASOFT INTERNATIONAL SA

Prosjektdeltakere: 48 partnere

Dette prosjektet har mottatt støtte fra den Europeiske Unions forsknings- og innovasjonsprogram H2020 gjennom avtale nr 732064.

Emne: ICT-15-2016-2017; Big Data PPP: Stor-skala pilot aksjoner i sektorer som vil ha størst nytteverdi av data-drevet innovasjon.

DataBio er et H2020 lighthouse prosjekt som fokuserer på bruk av Big Data for å bidra til produksjon av best mulig råvarer fra jordbruk, skogbruk og fiskeri/havbruk. Slik skal prosjektet bidra til at bioøkonomiindustrien tar hensyn til ansvar og bærekraft ved produksjon av mat, energi og biomaterialer.

DataBio har tatt i bruk toppmoderne Big Data-teknologier ved å utnytte eksisterende partners infrastruktur og løsninger. Disse løsningene samler Big Data fra de tre identifiserte sektorene (jordbruk, skogbruk og fiskeri) og behandler, analyserer og visualiserer dem på en intelligent måte. DataBio-programvaremiljøet lar de tre sektorene selektivt bruke mange programvarekomponenter, datakoplinger og datasett, i henhold til deres krav. Gjennomføringen har skjedd gjennom kontinuerlig samarbeid mellom sluttbrukere, teknologileverandører, bioøkonomi, teknologiske forskningsinstitutter og interessenter fra EUs Big Data Value PPP-program.

DataBio har vært drevet av utvikling, bruk og evaluering av 27 piloter, der også tilknyttede partnere og flere interessenter har vært involvert. De utvalgte pilotkonseptene er transformert til pilotimplementasjoner ved hjelp av innovative innovasjonsmetoder og -verktøy. Gjennom intensiv matchmaking med teknologipartnerne i DataBio har pilotene valgt og benyttet markedsklare eller nær markedsklare IKT-, Big Data- og jordobservasjonsmetoder, teknologier, verktøy, datasett og tjenester, hovedsakelig levert av partnerne innen DataBio, for å tilby tjenester som gir merverdi innen sine domener.

Basert på de utviklede teknologiene og pilotresultatene dukker det opp nye løsninger og nye forretningsmuligheter. DataBio har organisert en rekke samlinger for interessenter, hackathons og opplæring for å støtte resultatopptak og for å gjøre det mulig for utviklere utenfor konsortiet å designe og utvikle nye verktøy, tjenester og applikasjoner basert på DataBio-resultatene.

Målene for DataBio er:

 1. Bygge en allsidig DataBio-plattform som passer for forskjellige bransjer og brukerprofiler
 2. Sikre effektiv bruk av eksisterende datasett
 3. Sikre en bred bruk av teknologiene i DataBio-plattformen innen landbruk, skogbruk og fiskeri
 4. Åpne mulighetene for europeisk IKT-industri, inkludert små og mellomstore bedrifter, til å delta aktivt på det europeiske og verdensomspennende Big Data-markedet
 5. Åpne mulighetene for europeisk jordobservasjonsindustri, inkludert små og mellomstore bedrifter som tilbyr sine nye bioøkonomirelaterte tjenester i Europa og hele verden
 6. Sikre interoperabilitet og enkelt oppsett av nye applikasjoner med flere leverandører ved hjelp av DataBio-plattformen