• English
 • Italiano
 • Español
 • Français
 • Čeština
 • Deutsch
 • Suomi
 • Nederlands
 • Ελληνικά
 • עברית
 • Norsk
 • Euskara

Metodikk

Home/Metodikk
Metodikk 2020-10-12T21:16:00+00:00

Om DataBIO: Teknologi

Pilotene innenfor jordbruk, skogbruk og fiskeri i prosjektet involverer kryss-domene aktiviteter innenfor land, hav og jordobservasjonssektorene.
Teknologiske nøkkelkomponenter for Big Data er oppsummert i figuren under.

Heterogenitet er et viktig fokus i prosjektet. Arbeidet til eksperter på IKT, Big Data (BD) og Jordobservasjoner (EO) bidrar med de muliggjørende teknologiene for å støtte de fire Big Data tekniske V’ene (Volume, Velocity, Variety, Veracity), som muliggjør den femte V (Value).

Om DataBIO: Metodikk

Den overordnede metoden i DataBio prosjektet er å bygge og utrpøve en Big Data teknologi plattform, basert på eksisterende teknologi og tilgjengelig data i samarbeid med sluttbrukere og gjennom å verifisere konseptene over flere piloter i de valgte sektorene.

Datasett, programvarekomponenter, datakoplinger og piloter utviklet og brukt i DataBio er beskrevet i det søkbare og offentlige DataBio Hub-arkivet. Et maskin-til-maskin-grensesnitt for tilgang til DataBio Hub-metadataene via OpenSearch er tilgjengelig her (tjenestens endepunkt som er kompatibelt med OGC Testbed-15-grensesnitt, OGC 19-020r1, er tilgjengelig her).

Prosjektet starter med å gjennomgå krav fra sluttbrukere og forstå deres behov via en ko-innovasjonsprosess for utvikling, tilpasning, tilrettelegging og integrasjon av grensesnitt, plattformer, verktøy og tjenester som utnytter eksisterende, eller nær markedsklar, teknologi, konsepter og tjenester. Det er derfor kritisk for prosjektets utfall at en klar og velstrukturert metodikk anvendes i prosjektet.

For å garantere brukerinvolvering og forståelse for brukere/interessenter benyttes deltagende design og ko-kreativ konseptualisering for prototyping (e.g. arbeidsgrupper, intervjuer, spørreskjema) for ko-innovasjon i begynnelsen av prosjektet i de ko-innovative forberedelsene i starten av prosjektet og under prosjektet i hver av pilotsektorene jordbruk, skogbruk og fiskeri.

Metodikken for å analysere kravene inkluderer en sammenligning av kravene fra de ulike sektorene jordbruk, skogbruk og fiskeri for å etablere de spesielle kravene til den felles Big DATABIO plattformen.
De ulike Big Data løsningene og datasett vil være svært ulike fra brukerens perspektiv i de ulike bioøkonomiske sektorene, men felles muliggjørende teknologi vil bli brukt bak brukergrensesnittene for Big DATABIO plattformen.

Andre aktiviteter som vil bli gjennomført i løpet av de ko-innovative forberedelsene er en gjennomgang av de juridiske og reguleringshensyn på nasjonalt og europeisk nivå og krav fra andre interessenter.

Etter gjennomføringen av definisjonsfasen, vil de tekniske krav og systemarkitekturen for plattformen bli definert og integrasjonen av de muliggjørende teknologiene begynne.

Implementasjonene av de sektorielle pilotene vil kontinuerlig bli støttet og validert av ekspertene fra Big Data og jordobservasjon som tilfører muliggjørende metoder, verktøy og teknologi.

Tidsplanen for pilotaktivitetene og støttende aktiviteter fra Big Data og jordobservasjon styres av TRL-nivået til eksisterende teknologier, systemenes modenhets-nivå og miljømessige problemstillinger:

 • Pilotene vil pågå gjennom hele prosjektperioden: Pilotene som baseres på markedsklare Big Data og jordobservasjonsteknologi vil starte allerede i prosjektets første år, og ny funksjonalitet og teknologier som er nesten markedsklare vil integreres og igangsettes i prosjektets andre og tredje år.
 • Big DATABIO plattformens modningsnivå vil utvikles i løpet av pilotene.
 • Pilotene vil ha ulike aktivitetsperioder på grunn av miljømessige krav som værforhold og sesongmessige variasjoner (vår, sommer, høst, vinter) som påvirker arbeidet og råvareproduksjonen i jordbruk, skogbruk og fiskeri.

Integrasjonen av de ulike bestanddelene fra ulike leverandører til en felles Big DATABIO plattform og til sektorielle tjenester vil skje på en logisk og kostnadseffektiv måte med omfattende kontroll av tjenesteutførelsen (alle nominelle og eksepsjonelle veier), inkludert full funksjonell testing. På grunn av det store antallet aktører og den brede målsetningen i prosjektet vil en benytte en kontinuerlig integrasjonsmodell fremfor for en “Big Bang” integrasjon.