• English
 • Italiano
 • Español
 • Français
 • Čeština
 • Deutsch
 • Suomi
 • Nederlands
 • Ελληνικά
 • עברית
 • Norsk
 • Euskara

Werkpakketten

Home/Werkpakketten
Werkpakketten 2017-12-05T09:45:52+00:00

Werkpakketten: WP1

WP1: Landbouw Pilot (M01-M36); geleid door LESPRO (Tjechië)

Het doel van dit werkpakket (WP) is te demonstreren hoe de Big Data technologieën worden geintegreerd in de pilots om the Big data technologieën te validere in praktische situaties uit de landbouw en hoe het de verwachting van de eindgebruikers kan vervullen.
De Big Data technologieën zullen worden getest in 3 gebieden van akkerbouw, tuinbouw en subsidies en verzekeringen en tevens getest in sub-pilots met verschillende onderwerpen en toegepast in verschillende landen.

Werkpakketten: WP2

WP2: Bosbouw Pilot (M01-M36); geleid door MHGS (Finland)

Het doel van dit werkpakket (WP) is te demonstreren door middel van pilots hoe Big Data de bosbouw sector kan stimuleren.
De drie hoofd pilots in vier landen zijn opgebouwd rondom praktisch vraagstukken uit de bosbouw. Ze zullen het gebruik van Big Data technologies valideren en tonen in hoeverre de verwachtingen van de gebruikers gemeenschap kunnen worden beantwoord. Er zullen Big Data technologieën worden getest en gevalideerd in 3 situaties: multisource crowdsourcing diensten, bosgezondheid en bos datamanagement diensten.

Werkpakketten: WP3

WP3: Visserij Pilot (M01-M36); geleid door SINTEF Fisheries (Noorwegen)

Dit werkpakket zal tonen hoe het gebruik van Big Data methoden enhulpmiddelen kunnen bijdragen aan de visserij. Elke taak zal bestaan uit de volgende stappen in een interatief proces bestaande uit:

 • 1. Ontwikkel praktijkvoorbeelden voor het gebruik van Big Data in de visserij;
 • 2. Defineer de databehoefte voor elk praktijkvoorbeeld en onderzoek de beschikbaarheid van de data;
 • 3. Ontwikkel systemen en hulpmiddelen voor toegang tot de data en de analyses;
 • 4. Ontwikkel de benodigde analyses;
 • 5. Ontwikkel eindgebruiker diensten en hulpmiddelen.

Werkpakketten: WP4

WP4: DataBio Platform met  Pilot ondersteuning (M01-M36); geleid door VTT (Finland)

Dit werkpakket heeft de focus op de configuratie en adaptatie van Big Data technologieën om datagedreven innovaties te faciliteren met nieuwe applicaties, gebaseerd op Bioeconomie-, aardobservatie- en geodata voor de drie Bioeconomie gebieden: Landbouw, Bosbouw en Visserij.

Werkpakketten: WP5

WP5: Aardobservatie en geografische data en services (M01-M36); geleid door SPACEBEL (België)

Dit werkpakket (WP) bevat het gemeenschappelijk applicatiedomein en de sectoroversteigende taken met betrekking tot de Aardobservatie data en interface naar het Big Data Platform, en met betrekking tot de DatBio pilots.
Het doel is het creeeren van op gemeenschappelijke standaarden gebaseerde interfaces, services, metaata en data representaties, zodat ze eenvoudig voor de verschillende pilots op maat gemaakt kunnen worden en ook gebruikt kunnen worden door de hele EU en in een andere context.

Werkpakketten: WP6

WP6: Verspreiding en Training (M01-M36); geleid door CREA (Italië)

Het algemene doel van dit werkpakket (WP) is de promotie van de avtiviteiten en resultaten van het project, de gebruikers training, verspreidingen en exploiteren van de project resultaten, ter ondersteuning van de andere werkpakketten en de lange termijn doelen van het DataBio project.
De doelgroep is een grote verscheidenheid aan belanghebbenden in de ICT en bioeconomie.
Om deze doelen te bereiken zllen verschillende communicatiekanalen en systemen worden ingezet, incl de DataBio website: www.databio.eu.

Werkpakketten: WP7

WP7: Exploitatie and Business Planning (M01-M36); geleid door Universiteit van St Gallen (Zwitserland)

Dit werkpakket zal bij iedere partners gedurende de gehele levenscyclus van het projet wordt uitgevoerd.De consortium deelnemers zullen maatregelen nemen om te zorgen dat de projectresultaten ofwel direct door de eigen organisatie, of in licentievorm zullen worden geexploiteerd. Specifiek zal een kosten-baten analyse worden uitgevoerd en de projectresultaten zullen worden beoordeeld op hun commerciele potentieel (exploitatie planning), en de exploitatiestrategieën zullen worden gekwantificeerd in business plannen en business cases (business planning). Aan het einde van het project zal een exploitatieplan openbaar worden gemaakt.

Werkpakketten: WP8

WP8: Management (M01-M36); geleid door INTRASOFT (België)

Dit werkpakket omvat de activiteiten gerelateerd aan de administratie en financiën, (interne) communicatie, en kwaliteitszorg en risico-analyse.