• English
 • Italiano
 • Español
 • Français
 • Čeština
 • Deutsch
 • Suomi
 • Nederlands
 • Ελληνικά
 • עברית
 • Norsk
 • Euskara

Samenvatting

Home/Samenvatting
Samenvatting 2020-10-12T17:04:52+00:00

Project acronym: DataBio

Project titel: Datagedreven Bioeconomy

Duur: 36 maanden

Startdatum: 01/01/2017

Totale kosten: 16,192,357.53

EU bijrage: 12,580,486.16

Project Coordinator: INTRASOFT INTERNATIONAL SA

Project deelnemers: 48 partners

Dit project ontvangt een bijdrage van het Europese Unie Horizon 2020 onderzoeks- en innovatieprogramma met toekenningsnummer 732064.

Onderwerp: ICT-15-2016-2017; Big Data PPP: Grootchalige Pilot activiteiten in sectoren, die het meest profiteren van datagedreven innovaties.

DataBio is een H2020 vuurtorenproject met de focus op het gebruik van Big Data om een bijdrage te leveren aan de best mogelijke productie van ruwe materialen uit landbouw, bosbouw en visserij voor de bio-economische industrie om voedsel, energie of bio-materialen te produceren, waarbij tevens rekening wordt gehouden met verantwoordelijkheids- en duurzaamheidsaspecten.

DataBio heeft state-of-the-art Big Data technologie uitgerold waarbij gebruik is gemaakt van infrastructuur en losstaande oplossingen, die de partners al voorhanden hadden. Deze oplossingen aggregeren Big Data uit de drie geïdentificeerde sectoren (landbouw, bosbouw en visserij) en verwerken, analyseren en visualiseren ze op intelligente wijze. De DataBio software-omgeving stelt de drie sectoren in staat om naar behoefte, selectief gebruik te maken van vele softwarecomponenten, pijplijnen en datasets. De uitvoering heeft plaatsgevonden in continue samenwerking tussen eindgebruikers, technologie-leveranciers, bio-economie en technisch onderzoeksinstituten, en belanghebbenden uit EU’s Big Data Value PPP programma.

DataBio is voortgekomen uit de ontwikkeling, gebruik en evaluatie in 27 pilots, waarbij ook meewerkende partners en aanvullende belanghebbenden betrokken waren. De geselecteerde pilot concepten zijn omgezet in pilot implementaties gebruikmakend van co-innovatieve methoden en hulpmiddelen. Door intensieve matchmaking met technologie partners in DataBio, hebben de pilots gebruik gemaakt van een selectie van marktrijpe, of bijna marktrijpe ICT, Big Data en aardobservatie methoden, technologie, hulpmiddelen, datasets en services, grotendeels geleverd door de partners binnen DataBio, om diensten te kunnen leveren van toegevoegde waarde in hun domein.

Op basis van de ontwikkelde technologie en pilotresultaten ontwikkelen zich nieuwe oplossingen en nieuwe zakelijke kansen. DataBio heeft een aantal bijeenkomsten voor belanghebbenden, hachatons en trainingsbijeenkomsten georganiseerd om het gebruik te faciliteren en om ontwikkelaars buiten het consortium in staat te stellen om nieuwe hulpmiddelen, services and toepassingen te ontwikkelen op basis van de DataBio resultaten.

De doelen van DataBio zijn:

 1. Bouwen van een veelzijdig DataBio platform geschikt voor verschillende industrieën en soorten gebruikers
 2. Zorgen voor effectief gebruik van bestaande datasets
 3. Zorgen voor een breed gebruik van deDataBio platformtechnologie in de landbouw-, bosbouw- en visserijsector
 4. Openen van mogelijkheden voor de Europese ICT industrie inclusief het MKB om actief te worden op de Europese en wereldwijde Bio-economische Big Data markt
 5. Openen van mogelijkheden voor de Europese aardobservatie industrie inclusief het MKB om hun Bio-economie gerelateerde diensten aan te bieden in Europa en wereldwijd
 6. Zorgen voor uitwisselbaarheid en gemakkelijke inrichting van nieuwe toepassingen van meerdere leveranciers, gebruikmakend van het DataBio platform