• English
 • Italiano
 • Español
 • Français
 • Čeština
 • Deutsch
 • Suomi
 • Nederlands
 • Ελληνικά
 • עברית
 • Norsk Nynorsk
 • Euskara

Samenvatting

Home/Samenvatting
Samenvatting 2017-12-01T13:10:49+00:00

Project acronym: DataBio

Project titel: Datagedreven Bioeconomy

Duur: 36 maanden

Startdatum: 01/01/2017

Totale kosten: 16,192,357.53

EU bijrage: 12,580,486.16

Project Coordinator: INTRASOFT INTERNATIONAL SA

Project deelnemers: 48 partners

Dit project ontvangt een bijdrage van het Europese Unie Horizon 2020 onderzoeks- en innovatieprogramma met toekenningsnummer 732064

Onderwerp: ICT-15-2016-2017; Big Data PPP: Grootchalige Pilot activiteiten in sectoren, die het meest profiteren van datagedreven innovaties.

Het hoofddoel van het DataBio project is het demonstreren van de voordelen van Big Data technologieën in de productie van ruwe materialen uit de landbouw, bosbouw en visserij/aquacultuur voor de bioeconomie industrie door het op een verantwoorde en duurzame wijze produceren van voedsel, energie en biomaterialen.

DataBio stelt voor om een geavanceerd Big Data platform neerzetten welke boven op de bestaande infrastructuur en oplossingen van de Partners draait – het Big DATABIO Platform.

Het werk bestaat uit voortdurende samenwerking van experts, van eindgebruikers en technologie bedrijven uit de bioeconomie en technologishe onderzoeksinstituten, and andere partners.

In de pilots worden ook actief geassocieerde partners en andere belanghebbenden betrokken.
De geselecteerde pilots en concepts zullen worden omgezet naar pilot implementaties volgens een co-innovatie aanpak en met gebruik van hulpmiddelen, waarbij eindgebruikers, experts en andere belanghebbendende uit de bioeconomie sector input zullen geven voor de specificatie van de gebruikers en de sectorspecifieke eisen en wensen aan de ICT, Big Data en aardobservatie experts en aanbieders van andersoortige oplossingen, binnen het consortium.

Op basis van de voorbereiding en de specificatie van eisen en wensen, zullen de pilots worden geimplementeerd met gebruik van de meest geschikte marktrijpe, bijna marktrijpe Big Data and Aardobservatie methoden, technologieën, hulpmiddelen en diensten, om geintegreerd te worden in het gemeenschappelijk Big DATABIO Platform.

Gedurende de uitvoering van de pilots blijft de nauwe samenwerking bestaan en de terugkoppeling van de gebruikersorganisaties uit de bioeconomie sector zullen worden ingebouwd in de technische en methodologische verbeteringen voor de pilot implementaties.

Gebaseerd op de pilot resultaten en nieuwe oplossingen worden ook nieuwe zakelijke kansen voorzien.

Gedurende de pilots zullen de eindgebruikers deelnemen aan training in het gebruik van de oplossingen. Daarnaast zullen ontwikkelaars van buiten het consortium in Hackatons nieuwe hulpmiddelen, diensten en toepassingen voor het platform ontwerpen en ontwikkelen.

Databio’s verwachte uitkomsten inclusief, maar hier niet toe beperkt:

 • Demonstreer de toename in productiviteit in de bioeconomie
 • Een toename aan marktaandeel van de Big Data technologie aanbieders in de bioeconomie sector
 • Meer dan verdubbeling van het gebruik van Big Data echnologie in de bioeconomie
 • Benutten van additionele secor investeringen met een factor >5
 • Meer dan 100 organisatie in demonstratie
 • Samenwerking met andere Big Data activiteiten
 • Nauwe samenwerking met BDVA