• English
 • Italiano
 • Español
 • Français
 • Čeština
 • Deutsch
 • Suomi
 • Nederlands
 • Ελληνικά
 • עברית
 • Norsk
 • Euskara

Aanpak

Home/Aanpak
Aanpak 2020-10-12T20:43:30+00:00

Over de DataBIO: Technologie

De landbouw, bosbouw en visserij pilots in het project betrekken domeinoverstijgende activiteiten van de geo en aardobservatie sectoren.
De belangrijkste Big Data technologie componenten worden in onderstaand diagram opgesomd.

De heterogeniteit is een belangrijk aandachtspunt in het project. Het werk van ICT, Big Data (BD) and Aardobservatie (AO) experts biedt de technologie om de vier Big Data technische V’s Volume (volume, hoeveelheid), Velocity (snelheid), Variety (variatie in verschijningsvormen), Veracity (betrouwbaarheid) te faciliteren, zodat de vijfde V Value (waarde) kan worden gecreëerd.

Over DataBIO: Aanpak

De algemene aanpak van het DATABIO project is om in samenwerking met eindgebruikers een big data technologie platform, welke gebaseerd is op bestaande technologie en datasets, te bouwen en uit te testen, en om vervolgens het concept te toetsen door het gebruik in pilots in de geselecteerde sectoren.

De datasets, softwarecomponenten, pijplijnen en pilots, die in DataBio zijn ontwikkeld en gebruikt, zijn gedocumenteerd in een doorzoekbare openbare DataBio HUB databank. Een machine-machine interface voor toegang tot de DataBio metada via OpenSearch is hier te vinden (de service endpoint compatibel met de OGC Testbed-15 interfaces, OGC 19-020r1, is hier te vinden).

Het project zal starten met een beoordeling van de gebruikers eisen en wensen en het gebruikersbegrip van het co-innovatieve proces van ontwikkeling, aanpassingen, en geschikt maken en de integratie van een set interfaces, platforms, tools en services, die gebruik maken van bestaande of bijna marktrijpe technologie. Het is daarom essentiee; voor het succes van het project dat een heldere en gestructureerde methodolie wordt gehanteerd.

Om de betrokkenheid en het begrip van gebruikes en belanghebbenden te garanderen wordt gebruikgemaakt van een participatieve ontwerpprocessen en gezamenlijke conceptontwikkeling en prototyping methoden (bijv. workshops, interviews, enquetes).

De aanpak voor de analyse van de eisen en wensen zal ook een vergelijking bevatten tussen eisen vanuit de verschillende sectoren Landbouw, Bosbuow en Visserij, zodat enkelvoudige eisen voor een gemeenschappelijk Big DATABIO platform ontstaan. De verschillende big data oplossingen en data sets zullen verschillen vanuit gebruikers perspectief in de zeer verschillende bioeconomie sectoren, maar de faciliterende big data componenten zullen achter de interfaces van het Big DATABIO platform worden gebruikt.

In de co-innovatieve vorbereiding zal ook een inventarisatie en analyse worden gedaan van de juridische en regeltechnische aspecten op nationaal en Europees niveau en met betrekking tot de eisen van andere belang hebbenden.

Na de definitiefase zullen de technische eisen en de definitieve systeem architectuur van het platform worden gedfinieerd en wordt gestart met de integratie van de faciliterende technologieën.

De sectorale pilot implementaties worden voortdurend ondersteund en gevalideerd door experts op het gebied van big data en aardobservatie, die de methoden, tools en technologie implementaties zullen inbrengen.

De planning van de pilotactiviteiten en de ondersteunende activiteiten van de Big Data en Aardobservatie taken worden gestuurd door de TRL van de bestaande technologieën, door het systeemvolwassenheidsniveau en door omgevingsaspecten:

 • Elk projectjaar zullen pilots worden uitgevoerd: pilots die gebruik maken van marktrijpe Big Data en aardobservatie technologieën zullen al in het eerst jaar starten, terwijl nieuwe functionaliteiten en bijna marktijpe technologeën gedurende het tweede en derde jaar zullen worden geintegreerd en gebruikt in de pilots.
 • Het volwassenheidsniveau van het Big DATABIO platform zal zich tijdens de pilots verder ontwikkelen.
 • De pilots hebben verschillende perioden van activiteiten ingegeven door omgevingsfacyoren zoals het weer, maar ook de seizoenen (lente, zomer, herfst en winter), die veel van het werk en grondstoffen productie in de landbouw, bosbouw en viserij bepalen.

De integratie van onderdelen van verschillende leveranciers tot een gemeeschappelijk Big DATABIO Platform en van sectorale services op een logische en kosten effectieve manier zal leiden tot een begrijpelijke controle (alle gangbare en alternatieve paden) en volledige functionele eindresultaat. Door het grote aantal het deelnemers, de brede scope en de complexitiet van het systeem zorgt ervoor dat eerder een Continue inetegratie modelworden gehanteerd, dan een Big Bang integratie model.