• English
 • Italiano
 • Español
 • Français
 • Čeština
 • Deutsch
 • Suomi
 • Nederlands
 • Ελληνικά
 • עברית
 • Norsk
 • Euskara

Pilots

Home/Pilots
Pilots 2017-12-01T12:33:20+00:00

Landbouw pilot

Big data technologie (BDT) is a nieuw technologisch paradigma dat de hele economie stimuleert, inclusief de laag-technologische industrie, zoals landbouw, waar het wordt geimplementeerd onde de blag van Precisielandbouw (PL).
BDT bouwt voort op gegeocodeerde kaarten van landbouw percelen en de real-time monitoring van activiteiten op de boerderij om te zorgen voor efficientie in het gebruik van grondstoffen, en de onzekerheid in managementbeslissingen vekleint. Met PL worden opbrengsten verhoogd met name door de preciese selectie, toedinging en dosering van agrarish inputs (gewas varieteiten, meststoffen, pesticides, herbicides, irrigatiewater) voor optimale groei en ontwikkeling.

Europese agrarische markt vertegenwoordigt een mengsel van kleine en grotere bedrijven. Om zowel kleine als grotere bedrijven met deze pilot te bedienen wordt zowel klein- als grootschalige landbouwdata in de big data analyse meegenomen. Kleinschalig is toegesneden op boerderijschaal maar met een speciale focus op bedrijven met groete financiele middelen, zoals grote boerderijen of gewassen met een hogrendement per hectare. Kleinschalige data wordt vooral verzameld met sensoren in het veld, terwijl grootschalige datasets vooral bestaan uit Aardobservatie data en landbouwkundig relevante informatie uit remote sensing technieken, en data uit landbouwmachines.

Aardobservatie en kleinschalige informatie zullen worden gebruikt in big data analyse (WP4) voor het monitoren en beoordelen van de stand en de veranderingen van het gewas binnen de landbouwpilots, die in dit project in de hele Europese Unie zullen worden geimplementeerd.

Big data analyse systemen voorzien de pilotmanagers met plaatsspecifieke beschrijving (beter en meer geavanceerde kijk op een bewerking), voorschrijvend (tijdige adviezen voor verbeterde bewerkingen d.i zaad, bemesting en andere agrarische grondstoffen, doseringen, bodem-analyse en lokale weersrapporten en ziekte/plagen rapportages op basis van actuele en histoische data) en voorspellende plannen (gebruik van huidige en historische data waarmee toekomstige plaatsspecifieke gebeurtenissen en uitkomsten worden voorspeld).

Structuur van de landbouw pilots

A. Precisie Tuinbouw, inclusief wijnstokken en olijven.
A1. Precisie landbouw in olijven, fruit, drijven en groenten.
A2. Big Data management in een kassen ecosysteem.

B. Akkerbouw precisie landbouw.
B1. Granen en biomassa gewassen.
B2. Machine management en milieuaspecten.

C. Subsidies en verzekeringen.
C1. Verzekeringen.
C2. GLB ondersteuning.

Visserij Pilots

Volgens de voedsel en landbouw organisatie (FAO), breidde ‘s werelds zeevisserij zich voortdurend uit tot een top van 86.4 miljoen ton in 1996, waara het een algehele neerwaartse trend heeft laten zien. De mondiale productie was 82.6 miljoen ton in 2011 en 79.7 miljoen ton in 2012. Het deel van geschatte voorraden dat op een duurzaamheidsniveau 6 worden bevist, heeft een neerwaartse trend laten zien van 90 procent in 1974 tot 71.2 procent in 2011.

Volgens de Wereldbank en de FAO zijn visserijen onderpresterende mondiale bedrijfstak. Geschat wordt dat de productie zou kunnen stijgen met 50 miljard dollar per jaar, wanneer beter management en minder overcapaciteit van de vissersvloot zou kunnen worden bereikt. Dit betekent een verder groei van de ‘blauwe’economie aanleiding zou kunnen zijn voor beter beheer van de oceaan grondstoffen, reductie van visserij inspanningen en hogere waarde van de gevangen vis.
De visserij pilots zullen aandacht geven aan de kleine pelagische visserij in de Noord Atlantische Oceaan en de tropische tonijnvisserij. De door deze pilots voorziene gebieden geven een jaarlijkste vangst van meer dan 13 miljoen ton.

Daarnaast zijn brandstofverbruik, kosten en tijdsverlies door onderhoud en reparatie belangrijk voor zowel de scheepvaart als het milieu. Deze pilot zal technologieën ontwikkelen om energie efficientie van het schip en preventief onderhoud van de motor te verbetereren door operationele keuzes te ondersteunen, zoals:

 • Scheepsbelading (om rompweerstand en brandstofconsumptie te reduceren);
 • Weersroutering (Verminder brandstofreductie door weersomstandigheden in ogenschouw te nemen);
 • Conditie gebaseerd onderhoud (Proactief onderhoud gebaseerd op machine sensoren);
 • Optimalisatie van de volgorde waarin de visverzamelpunten worden bezocht (FADs);
 • Informatie voor de bemanning en de scheepseigenaren, waarmee de visserijplanning kan worden gebaseerd op de beste visgronden gecombineerd met de beste visserijmethode en middelen.

Daarnaast zullen de visserij pilots:

 • Demonstreren dat de combinatie van beschikbare informatie van bestaande bronnen, zoals vangstrapporten, oceanografische metingen en simulaties, voorraad simulaties en voorraad waarnemingen, gebruikt kunnen worden voor een betere beoordeling van de visvoorrraden en hun verspreiding. Gedeeltelijk zal deze data van remote sensing komen, terwijl andere data wordt verzameld door schepen te voorzien van de benodigde sensoren en communicatiemiddelen.
 • Voorzien in informatie ter voorspelling van de ontwikkeling van de verschillende marktsegmenten, zodat de visserijbedrijven zich kunnen richten op de gunstigste segmenten; de consument kan worden geinformeerd over de milieukundige voetprint vande visserijproducten, zodat ze geinformeerde aankoopbeslissingen kunnen nemen.

De structuur van de pilots wordt hieronder getoond:

A: Direct operationele keuzes voor visserijboten
A1: Oceaan tonijnvisserij direct operationele keuzes (AZTI)
A2: Kleine pelagische visserij direct operationele keuzes (SINTEF Fishery)

B: Visserijboot trip en visserijplanning
B1: Oceaan tonijn visserijplanning (AZTI)
B2: Kleine pelagische visserijplanning (SINTEF FISHERY)

C: Visserij duurzaamheid en waarde
C1: Pelagische visvoorraad beoordelingen (SINTEF FISHERY)
C2: Kleine pelagische marktvoorspellingen en traceerbaarheid (SINTEF FISHERY)

Bosbouw Pilots

Bosbouw pilots hebben als doel:

 • Identifeer automatisch bosgezondheid en schade, zoals sneeuw, onweer (wind), droogte, regen en brand uit satellietbeelden; het in kaart brengen van geimplementeerd kap voor monitoringsdoelen.
 • Optimalisatie van bosbeheer door gedetailleerde karakterisering van bomen op basis van tools inclusief vliegtuiglaserscanning (knottiness, carvery), en slimme boombestemming bijv. welke bomen gaan naar de zaagmolen, pulp/papier, textiel of biobrandstof etc. Om te voldoen aan aanbod en vraag.
 • Geïntegreerde tools worden ontwikkeld en nieuwe beheerplannen worden geimplementeerd met aandacht voor niet-houten producten en beschermingsgebieden, terwijl tegelijkertijd de houtproductie wordt gemaximaliseerd en economische opbrengst. Dit betekent een stap voorwaarts voor de meeste Europese landen ten opzichte van de traditionele methoden voor bosbeheer, op basis van ‘statische’ beheerplannen gecreeerd bij het planten.

Structuur van de bosbouw pilots

A. E-services op basis van meerdere bronnen en data crowdsourcing
A1. Gemakkelijk data delen en netwerken
A2. Monitoring and beheertools voor boseigenaren

B. Bosgezondheid / Remote sensing
B1. Controle van woekerende (uitheemse) soorten – plagen – bosbeheer
B2. Remote sensing van schade

C. Bosbeheer services
C1. Web-mapping service voor de beslissing ondersteuning van de overheid
C2. Gedeelde multiuser bos data omgeving