• English
 • Italiano
 • Español
 • Français
 • Čeština
 • Deutsch
 • Suomi
 • Nederlands
 • Ελληνικά
 • עברית
 • Norsk
 • Euskara

סיכום

Home/סיכום
סיכום 2020-10-12T07:40:21+00:00

ראשי התיבות של הפרויקט: DataBio

שם הפרויקט: כלכלה ביולוגית מונעת נתונים

משך הפרויקט: 36 חודשים

תאריך התחלה: 01/01/2017

סה”כ עלויות: 16,192,357.53

תרומה של האיחוד האירופי: 12,580,486.16

מתאם הפרויקט: INTRASOFT INTERNATIONAL SA

משתתפי הפרויקט: 49 שותפים

פרויקט זה קיבל מימון מתכנית המחקר והחדשנות Horizon 2020 של האיחוד האירופי תחת הסכם מענק מספר 732064..

הנושא: ICT-15-2016-2017, Big Data PPP: פעילויות פיילוט רחבת היקף במגזרים הנהנים ביותר מחדשנות מונעת נתונים.

 פרויקט DataBio הוא פרויקט lighthouse במסגרת H2020 המתמקד בייצור חומרי הגלם הטובים ביותר מחקלאות, יערנות ודייג, כדי שענף הכלכלה הביולוגית ייצר מזון, אנרגיה וחומרים ביולוגיים בצורה אחראית ובת קיימא.

כדי לתת מענה לסוגיות אלו, DataBio יישמה פלטפורמת ביג דאטה חדשנית, בתפעול משותף, מעל תשתית ופתרונות קיימים של השותפים. פתרונות אלה מקבצים ביג דאטה משלושה סקטורים (חקלאות, יערנות ודייג) ובאופן חכם מעבדים, מנתחים ומציגים נתונים אלה. סביבת התוכנה של DataBio מאפשרת לשלושת הסקטורים האלה להשתמש באופן סלקטיבי במרכיבי תוכנה, מודולים מורכבים של תוכנה (pipelines) ומערכי נתונים, בהתאם לדרישותיהם. הביצוע נעשה דרך שיתוף פעולה מתמשך של משתמשי קצה וחברות של ספקי טכנולוגיה, מכונים לביו-כלכלה ומחקר, ובעלי עניין מקהילת EU´s Big Data Value PPP programm.

DataBio הונע על ידי הפיתוח, השימוש וההערכה של 27 פיילוטים, בהם גם שותפים הקשורים אליהם ובעלי עניין לקחו חלק. מושגי הפיילוטים הנבחרים תורגמו לתוך יישומים לפיילוטים אלה, תוך כדי שימוש בשיטות וכלים חדשניים שיתופיים.

דרך שידוך אינטנסיבי עם השותפים הטכנולוגיים ב- DataBio, הפיילוטים בחרו והשתמשו בשיטות, טכנולוגיות, כלים, מערכי נתונים ושרותים מוכנים לשוק או כמעט מוכנים ב-ICT, ביג דאטה ותצפית קרקעית, אשר סופקו בעיקר על ידי השותפים בפרויקט, על מנת להציע שרותים בעלי ערך מוסף לתחומים שלהם.

על בסיס הטכנולוגיות שפותחו ותוצאות הפיילוטים, פתרונות חדשים והזדמנויות עסקיות חדשות נוצרים. DataBio ארגנה סדרה של אירועים לבעלי עניין, האקטונים, והדרכות לתמוך בקליטה של התוצאות ולאפשר למפתחים מחוץ לקונסורציום לעצב ולפתח כלים חדשים, שרותים ויישומים המבוססים על תוצאות DataBio.

מטרות DataBio הן:

 1. לבנות פלטפורמה DataBio ורסטילית עבור תעשיות ופרופיל משתמשים שונים
 2. להבטיח ניצול יעיל של מערכי נתונים קיימים
 3. להבטיח שימוש נפוץ של טכנולוגיות הפלטפורמה של DataBio בחקלאות, יערנות ודייג
 4. פתיחת הזדמנויות לתעשיית ה- ICT האירופאית כולל SMEs להשתתף באופן פעיל בשוק האירופאי והעולמי בביו-כלכלה
 5. פתיחת הזדמנויות לתעשיית תצפית קרקעית האירופאית כולל SMEs להציע שרותי ביו-כלכלה באירופה ובעולם כולו
 6. להבטיח אינטר-אופרביליות והקמה קלה של יישומים חדשים של רב-יצרניים על ידי שימוש בפלטפורמה של DataBio.