• English
 • Italiano
 • Español
 • Français
 • Čeština
 • Deutsch
 • Suomi
 • Nederlands
 • Ελληνικά
 • עברית
 • Norsk Nynorsk
 • Euskara

סיכום

Home/סיכום
סיכום 2017-12-15T09:28:39+00:00

ראשי התיבות של הפרויקט: DataBio

שם הפרויקט: כלכלה ביולוגית מונעת נתונים

משך הפרויקט: 36 חודשים

תאריך התחלה: 01/01/2017

סה”כ עלויות: 16,192,357.53

תרומה של האיחוד האירופי: 12,580,486.16

מתאם הפרויקט: INTRASOFT INTERNATIONAL SA

משתתפי הפרויקט: 48 שותפים

פרויקט זה קיבל מימון מתכנית המחקר והחדשנות Horizon 2020 של האיחוד האירופי תחת הסכם מענק מספר 732064..

הנושא: ICT-15-2016-2017, Big Data PPP: פעילויות פיילוט רחבת היקף במגזרים הנהנים ביותר מחדשנות מונעת נתונים.

 

מטרתו העיקרית של פרויקט DataBio היא להראות את יתרונות טכנולוגיית ביג דאטה בייצור חומרי גלם מחקלאות, יערנות ודייג/חקלאות ימית, כדי שענף הכלכלה הימית יפיק מזון, אנרגיה וחומרים ביולוגיים בצורה אחראית ובת קיימא.

.

DataBio מציע לפרוס פלטפורמת ביג דאטה חדשנית מעל התשתית והפתרונות הקיימים של השותפים – Big DATABIO Platform

העבודה תיעשה תוך שיתוף פעולה מתמיד בין מומחים של משתמשי הקצה וחברות שהינן ספקיות טכנולוגיה, ממוסדות מחקר של כלכלה ביולוגית וטכנולוגיה, ושל שותפים אחרים.

בתכניות פיילוט אלו יהיו מעורבים באופן פעיל שותפים ובעלי עניין אחרים.
תכניות הפיילוט והתפיסות הנבחרות יהפכו ליישומי פיילוט העושים שימוש בגישות ובכלים חדשניים שיתופיים, שבהם מומחים ומשתמשי קצה ממגזר הכלכלה הביולוגית ובעלי עניין אחרים יספקו מידע להבנת המשתמשים והענף. זאת, לשם חיבור מפרטי דרישות למומחי טכנולוגיית מידע ותקשורת, ביג דאטה ותצפית קרקעית ולספקי פתרונות אחרים בקונסורציום.

על בסיס עבודת ההכנה ומפרטי הדרישות, תכניות הפיילוט ייושמו באמצעות שימוש ובחירה של השיטות, הטכנולוגיות, הכלים והשירותים המתאימים ביותר הקיימים בשוק או כמעט מוכנים בתחום הביג דאטה ותצפית קרקעית שישולבו ב-Big DATABIO Platform המשותפת.

במהלך תכניות הפיילוט יימשך שיתוף הפעולה ההדוק ויתקבל משוב מחברות משתמשות בתחום הכלכלה הביולוגית, אשר ינוצל לשדרוגים טכניים ומתודולוגיים של יישומי הפיילוט.

על בסיס תוצאות הפיילוט והפתרונות החדשים צפויות גם הזדמנויות עסקיות חדשות.

בנוסף, במהלך תכניות הפיילוט, משתמשי הקצה ישתתפו בהדרכות כדי ללמוד כיצד להשתמש בפתרונות, ומפתחים גם מחוץ לקונסורציום ישתתפו בהאקתונים לתכנון ולפיתוח כלים, שירותים ויישומים חדשים לפלטפורמה.

ההישגים המצופים מ-Databio כוללים אולם אינם מוגבלים ל:

 • להדגים גידול בפרודוקטיביות בכלכלה ביולוגית
 • להגדיל את נתח השוק של ספקי טכנולוגיית ביג דאטה במגזר הכלכלה הביולוגית
 • יותר מלהכפיל את השימוש בטכנולוגיית ביג דאטה בכלכלה ביולוגית
 • למנף השקעות ייעודיות נוספות במגזר פי 5 יותר
 • יותר מ-100 ארגונים בהדגמות
 • קשר עם פעולות ביג דאטה אחרות
 • עבודה בצמוד עם ארגון BDVA