• English
 • Italiano
 • Español
 • Français
 • Čeština
 • Deutsch
 • Suomi
 • Nederlands
 • Ελληνικά
 • עברית
 • Norsk
 • Euskara

תכניות פיילוט

Home/תכניות פיילוט
תכניות פיילוט 2017-12-15T09:35:11+00:00

תכניות פיילוט בחקלאות

טכנולוגיית ביג דאטה (BTD) היא פרדגימה טכנולוגית חדשה המניעה את כלל הכלכלה, לרבות תעשיות לאו טק, כגון חקלאות, שבה היא מיושמת תחת השם חקלאות מדייקת (precision farming – (PF.
טכנולוגיית ביג דאטה מבוססת על מפות מקודדת גאוגרפית של שדות חקלאיים וניטור בזמן אמת של פעילויות חקלאיות כדי להגדיל את יעילות השימוש במשאבים, ולהפחית את אי הוודאות של החלטות ניהוליות. במסגרת החקלאות המדייקת, חל גידול ביבול בשל הבחירה המדויקת ויישום סוגים ומינונים מדויקים של תשומות חקלאיות (זני יבול, דשנים, קוטלי מזיקים, קוטלי עשבים, מי השקייה), לגידול והתפתחות אופטימליים של היבול.

מערכת החקלאות האירופית מורכבת מתמהיל של חוות גדולות וקטנות. כדי שפרויקט הפיילוט ייצג חוות גדולות וקטנות כאחד, הנתונים החקלאיים שיוזנו למערכת האנליטיקה של ביג דאטה ייאספו בהיקף מצומצם ונרחב. ההיקף המצומצם מותאם לחוות משני הגדלים, אך תוך התמקדות רבה יותר בחוות בעלות משאבים פיננסיים רבים יותר, כגון חוות גדולות או מערכות קטיפת יבול עם תשואות נטו גבוהות לדונם אדמה. נתונים בהיקף מצומצם נאספים בעיקר מחיישנים קרובים, בעוד נתונים בקנה מידה נרחב יותר ייגזרו בעיקר מתצפיות קרקעיות ((earth observation – EO ויכללו מידע רלבנטי לחקלאות שנאסף באמצעות טכנולוגיות חישה מרחוק ושיטות סקירת קרקע, ומנתונים המגיעים ממכונות חקלאיות.
ייעשה שימוש בתצפיות קרקעיות ומידע בהיקף מצומצם באמצעות אנליטיקה של נתוני ביג דאטה (WP4) כדי לנטר ולהעריך את הסטטוס ואת השינויים בתכניות הפיילוט החקלאיות המיושמות בפרויקט זה בכל רחבי האיחוד האירופי.

מערכת אנליטיקה של ביג דאטה תספק למנהלי הפיילוט מידע תיאורי מקומי (דרך טובה או מתקדמת יותר לבחינת פעולה), מידע מנחה (המלצות במועד לשיפור הפעולה, לדוגמה תשומות הנוגעות לזרעים, דשנים, שיעורי יישום, ניתוח קרקע ומזג אוויר מקומי, ודוחות על מחלות/מזיקים, המבוססים על נתונים בזמן אמת ונתונים היסטוריים), ותכניות חיזוי (שימוש בנתונים נוכחיים והיסטוריים כדי לחזות אירועים ותשואות מקומיים עתידיים).

מבנה תכניות פיילוט חקלאיות

 א. גננות מדייקת כולל גפן וזיתים.
א1. חקלאות מדייקת בזיתים, פירות, ענבים וירקות.
א2. ניהול ביג דאטה במערכות אקולוגיות של חממות

  ב. דגנים ויבולי ביומסה
ב1. דגנים ויבולי ביומסה
ב2. ניהול מכונות וסוגיות סביבתיות

  ג. סובסידיות וביטוח
ג1. ביטוח
ג2. תמיכת המדיניות החקלאית האירופית (CAP)

תכניות פיילוט בדייג

על פי ארגון המזון והחקלאות (FAO), הדייג הימי העולמי התרחב בהתמדה והגיע לשיא ייצור של 86.4 מיליארד טון בשנת 1996, ומאז נרשמת מגמת ירידה כללית. הייצור העולמי המתועד עמד על 82.6 מיליון טון בשנת 2011 ו- 79.7 מיליון טון בשנת 2012. בלהקות הדגים שמוערך כי נדוגו ברמות בנות קיימא מבחינה ביולוגית 6 רשמו מגמת ירידה, מ-90% בשנת 1974 ל- 71.2% בשנת 2011.
על פי הבנק העולמי וארגון המזון והחקלאות, שטחי דייג הם נכס עולמי שביצועיו פחותים מהצפוי. מוערך, כי ניתן להגדיל הייצור שלו ב- 50 מיליארד דולר בשנה, אם ניתן יהיה לשפר את ניהול ציי הדייג ולהפחית את היוון היתר שלו. המשמעות היא כי צמיחה נוספת של הכלכלה הכחולה תנבע בעיקר מניהול טוב יותר של המשאבים הימיים, הפחתת מאמץ הדייג ועלייה בערך הדגים הנלכדים.

תכניות הפיילוט של דייג יתמקדו בדייג של דגי ים קטנים באוקיינוס האטלנטי הצפוני ודייג של דגי טונה טרופיים. לאזורים הנכללים בתכניות פיילוט אלו יש שיעור לכידה שנתי של יותר מ- 13 מיליון טון.

בנוסף לצריכת דלק, עלויות וזמני השבתה הנוגעים לתחזוקה ולתקלות חשובות לחיסכון של כלי השייט ולהשפעה הסביבתית. תכנית הפיילוט תפתח טכנולוגיות לשיפור היעילות האנרגטית של כלי השייט ותחזוקה מונעת של המנוע על ידי אספקת תמיכה לבחירות תפעוליות כגון:

 • העמסת כלי השייט (כדי להפחית את התנגדות גוף כלי השייט ולצמצם את צריכת הדלק).
 • ניתוב על פי מזג אוויר (להפחית צריכת דלק על ידי התחשבות בתנאי מזג האוויר)
 • תחזוקה מבוססת מצב (תחזוקה יוזמת המבוססת על חיישני מכונות)
 • אופטימיזציה שינוי ההוראה של מתקנים למשיכת דגים (FAD).
 • אספקת מידע לצוות ולבעלי האונייה לטובת תכנון דייג על בסיס אזורי הדייג המתאימים ביותר, יחד עם שיטות וכלים המתאימים ביותר לדייג.

בד בבד, תכנית הפילוט בדייג:

 • תראה כי ניתן להשתמש בשילוב של מידע זמין ממקורות קיימים כגון דוחות לכידה, מדידות אוקיינוגרפיות, סימולציות אוקיינוגרפיות, סימולציות של להקות ותצפיות על להקות, לשיפור ההערכה של להקות הדגים ותפוצתן. חלק מנתונים אלה ייגזרו מחישה מרחוק, בעוד אחרים ייאספו באמצעות כלי שייט המאובזרים בחיישנים מתאימים וכלי תקשורת.
 • תספק מידע לחיזוי התפתחותם של פלחי שוק שונים, לתכנון נכון ויעיל של הדייג מיני דגי אוקיינוס. הצרכן מקבל מידע על טביעת הרגל הסביבתית של מוצרי הדייג כדי שיוכל לקבל החלטת רכישה מושכלת בעתיד.

מבנה תכנית הפיילוט מודגם בטבלה להלן:

 א: בחירות תפעוליות מידיות של סירות דייג
א1: בחירות תפעוליות מידיות בנוגע לדייג של דגי טונה באוקיינוס (AZTI)
א2: בחירות תפעוליות מידיות בנוגע לשטחי דייג קטנים בים הפתוח (AZTI)

 ב: מסלול שייט של סירות הדייג ותכנון שטחי דייג
ב1: תכנון שטחי דייג של דגי טונה באוקיינוס (AZTI)
ב2: תכנון שטחי דייג קטנים בים הפתוח (SINTEF FISHERY)

  ג: קיימות וערך של דייג
ג1: הערכות של להקות דגים בים הפתוח (SINTEF FISHERY)
ג2: תחזיות שוק ויכולת איתור של שטחי דייג קטנים בים הפתוח (SINTEF FISHERY)

תכניות פיילוט ביערנות

תכניות פיילוט ביערנות יחתרו:

 • לזהות אוטומטית את בריאות היער ונזקים, כגון שלג, סופות רעמים (רוח), יובש, גשמים ושריפות, מתמונות לוויין; ייצור מפות של כריתות עצים שבוצעו למטרות ניטור.
 • אופטימיזציה של משאבי עצים באמצעות אפיון מפורט של העצים באמצעות סריקות לייזר אוויריות (סבך, חיתוך) והקצאת עצים חכמה, כלומר אלו עצים ילכו למנסרה, עיסת נייר/נייר, טקסטיל, דלקים ביולוגיים וכדומה, כדי להתאים בין היצע לביקוש.
 • פיתוח כלים משולבים ויישום תכניות ניהול חדשות המתחשבים במוצרים שאינם עץ ואזורים לשימור, ובה בעת מפיקים את מרב ייצור העץ והתשואה הכלכלית. זהו צעד קדימה לרוב מדינות אירופה, שבהן שיטות מסורתיות לניהול יער מבוססות על תכניות ניהול “סטטיות”, שנוצרו בשלב השתילה.

מבנה תכניות פיילוט ביערנות

  א. מיקור המונים של נתונים ומגוון מקורות/שירותים אלקטרוניים
א1. שיתוף נתונים ורישות קלים
א2. כלי ניטור ובקרה לבעלי היער

  ב. בריאות היער/ חישה מרחוק
ב1. בקרה על זנים זרים פולשים – מגיפות – ניהול יער
ב2. חישה מרחוק של נזק ליער

  ג. שירותי ניהול נתונים על היער
ג1. שירות מיפוי אינטרנט לקבלת החלטות ממשלתיות
ג2. סביבת נתונים מרובת משתמשים משותפת על היער