• English
 • Italiano
 • Español
 • Français
 • Čeština
 • Deutsch
 • Suomi
 • Nederlands
 • Ελληνικά
 • עברית
 • Norsk Nynorsk
 • Euskara
דף הבית 2017-12-14T13:21:20+00:00

פרויקט כלכלה ביולוגית מונעת נתונים (DataBio) מתמקד בייצור חומרי הגלם הטובים ביותר מחקלאות, יערנות ודייג, כדי שענף הכלכלה הביולוגית ייצר מזון, אנרגיה וחומרים ביולוגיים בצורה אחראית ובת קיימא

כדי לעמוד ביעדים הנ”ל, פרויקט DataBio מפקח ומיישם טכנולוגיות מידע ותקשורת חדשניות וזרימת נתונים המתמקדים בעיקר בשימוש בחיישנים קרובים ומרוחקים כדי לספק תשתית ביג דאטה יעילה לאיתור, שליפה, עיבוד, וויזואליזציה של נתונים שיתמכו בקבלת החלטות בפעילות עסקית בתחום הכלכלה הביולוגית.

“תכנית זו מיושמת על ידי קונסורציום DataBio: 48 שותפים מ-17 מדינות, 14 מהן חברות באיחוד האירופי”.

DataBio
אוקטובר 2018
יום שני יום שלישי יום רביעי יום חמישי יום שישי יום שבת יום ראשון
1 אוקטובר 2018 2 אוקטובר 2018 3 אוקטובר 2018 4 אוקטובר 2018 5 אוקטובר 2018 6 אוקטובר 2018 7 אוקטובר 2018
8 אוקטובר 2018 9 אוקטובר 2018 10 אוקטובר 2018 11 אוקטובר 2018 12 אוקטובר 2018 13 אוקטובר 2018 14 אוקטובר 2018
15 אוקטובר 2018 16 אוקטובר 2018 17 אוקטובר 2018 18 אוקטובר 2018 19 אוקטובר 2018 20 אוקטובר 2018 21 אוקטובר 2018
22 אוקטובר 2018 23 אוקטובר 2018 24 אוקטובר 2018 25 אוקטובר 2018

Category: Events5th Panhellenic Conference on the Development of Greek Agriculture

5th Panhellenic Conference on the Development of Greek Agriculture
26 אוקטובר 2018 27 אוקטובר 2018 28 אוקטובר 2018
29 אוקטובר 2018 30 אוקטובר 2018 31 אוקטובר 2018 1 נובמבר 2018 2 נובמבר 2018 3 נובמבר 2018 4 נובמבר 2018

הקונספט והגישה

1. קבצי נתוני ביג דאטה הם הטרוגניים ועשויים להיות בלתי מובנים וקשים לעיבוד.;
2. לעתים קרובות נתונים יקרי ערך נמדדים לשימוש בזמן אמת, אך אינם נשמרים בצורה נאותה. בשנים הקרובות יהיו יותר ויותר נתוני ביג דאטה שיופקו, יעובדו ויאוחסנו, אולם אין תשתית אחת שיכולה לעשות לבדה את העבודה.
3.כדי לתת מענה לסוגיות אלו, DataBio תפרוס פלטפורמת ביג דאטה חדשנית, בתפעול משותף, מעל תשתית קיימת של השותפים כדי לאפשר למשתמשים בעלי פרופיל שונה ליהנות ממלוא יכולות העיבוד הגבוהות שלה.

הישגים מתוכננים

להדגים גידול בפרודוקטיביות בכלכלה ביולוגית.
להגדיל את נתח השוק של ספקי טכנולוגיית ביג דאטה במגזר הכלכלה הביולוגית
יותר מלהכפיל את השימוש בטכנולוגיית ביג דאטה בכלכלה ביולוגית
למנף השקעות ייעודיות נוספות במגזר פי 5 יותר
יותר מ-100 ארגונים בהדגמות
קשר עם פעולות ביג דאטה אחרות
עבודה בצמוד עם ארגון BDVA