• English
 • Italiano
 • Español
 • Français
 • Čeština
 • Deutsch
 • Suomi
 • Nederlands
 • Ελληνικά
 • עברית
 • Norsk Nynorsk
 • Euskara
דף הבית 2017-12-14T13:21:20+00:00

פרויקט כלכלה ביולוגית מונעת נתונים (DataBio) מתמקד בייצור חומרי הגלם הטובים ביותר מחקלאות, יערנות ודייג, כדי שענף הכלכלה הביולוגית ייצר מזון, אנרגיה וחומרים ביולוגיים בצורה אחראית ובת קיימא

כדי לעמוד ביעדים הנ”ל, פרויקט DataBio מפקח ומיישם טכנולוגיות מידע ותקשורת חדשניות וזרימת נתונים המתמקדים בעיקר בשימוש בחיישנים קרובים ומרוחקים כדי לספק תשתית ביג דאטה יעילה לאיתור, שליפה, עיבוד, וויזואליזציה של נתונים שיתמכו בקבלת החלטות בפעילות עסקית בתחום הכלכלה הביולוגית.

“תכנית זו מיושמת על ידי קונסורציום DataBio: 48 שותפים מ-17 מדינות, 14 מהן חברות באיחוד האירופי”.

DataBio
אוגוסט 2019
יום שני יום שלישי יום רביעי יום חמישי יום שישי יום שבת יום ראשון
29 יולי 2019 30 יולי 2019 31 יולי 2019 1 אוגוסט 2019 2 אוגוסט 2019 3 אוגוסט 2019 4 אוגוסט 2019
5 אוגוסט 2019 6 אוגוסט 2019 7 אוגוסט 2019 8 אוגוסט 2019 9 אוגוסט 2019 10 אוגוסט 2019 11 אוגוסט 2019
12 אוגוסט 2019 13 אוגוסט 2019 14 אוגוסט 2019 15 אוגוסט 2019 16 אוגוסט 2019 17 אוגוסט 2019 18 אוגוסט 2019
19 אוגוסט 2019 20 אוגוסט 2019 21 אוגוסט 2019 22 אוגוסט 2019 23 אוגוסט 2019 24 אוגוסט 2019 25 אוגוסט 2019
26 אוגוסט 2019 27 אוגוסט 2019 28 אוגוסט 2019 29 אוגוסט 2019 30 אוגוסט 2019 31 אוגוסט 2019 1 ספטמבר 2019

הקונספט והגישה

1. קבצי נתוני ביג דאטה הם הטרוגניים ועשויים להיות בלתי מובנים וקשים לעיבוד.;
2. לעתים קרובות נתונים יקרי ערך נמדדים לשימוש בזמן אמת, אך אינם נשמרים בצורה נאותה. בשנים הקרובות יהיו יותר ויותר נתוני ביג דאטה שיופקו, יעובדו ויאוחסנו, אולם אין תשתית אחת שיכולה לעשות לבדה את העבודה.
3.כדי לתת מענה לסוגיות אלו, DataBio תפרוס פלטפורמת ביג דאטה חדשנית, בתפעול משותף, מעל תשתית קיימת של השותפים כדי לאפשר למשתמשים בעלי פרופיל שונה ליהנות ממלוא יכולות העיבוד הגבוהות שלה.

הישגים מתוכננים

להדגים גידול בפרודוקטיביות בכלכלה ביולוגית.
להגדיל את נתח השוק של ספקי טכנולוגיית ביג דאטה במגזר הכלכלה הביולוגית
יותר מלהכפיל את השימוש בטכנולוגיית ביג דאטה בכלכלה ביולוגית
למנף השקעות ייעודיות נוספות במגזר פי 5 יותר
יותר מ-100 ארגונים בהדגמות
קשר עם פעולות ביג דאטה אחרות
עבודה בצמוד עם ארגון BDVA