• English
 • Italiano
 • Español
 • Français
 • Čeština
 • Deutsch
 • Suomi
 • Nederlands
 • Ελληνικά
 • עברית
 • Norsk
 • Euskara

Työpaketit

Home/Työpaketit
Työpaketit 2017-12-06T11:05:58+00:00

Työpaketit: WP1

WP1: Agriculture Pilot (M01-M36); työpaketin vetäjä LESPRO (Tsekki)

Työpaketin tavoitteena on demonstroida pilottisovelluksen avulla, miten Big Data teknologiaa voidaan hyödyntää maataloussektorilla, sekä validoida kehitetyt ratkaisut, käyttäjäyhteisön tarpeita vastaavissa sovelluksissa.
Teknologiaratkaisuja testataan kolmella osa-alueella: peltoviljely, tarhaviljely sekä maataloustuet ja vakuutukset. Osa-alueita testataan eri maissa toteutettavissa piloteissa.

Työpaketit: WP2

WP2: Forestry Pilot (M01-M36); työpaketin vetäjä MHG Systems (MHGS, Suomi)

Työpaketin tavoitteena on demonstroida, miten metsäsektoria voidaan tehostaa Big Datan avulla.
Neljässä maassa toteutettavat pilotit perustuvat käytännönläheisiin käyttötapauksiin. Näissä validoidaan Big Data teknologioita ja arvioidaan, kuinka hyvin ratkaisut vastaavat käyttäjäyhteisöjen tarpeita. Kolme keskeistä käyttötapausta ovat: monitahoinen joukkoistaminen, metsän hyvinvointi ja metsädatan tiedonhallintapalvelut.

Työpaketit: WP3

WP3: Fishery Pilot (M01-M36); työpaketin vetäjä SINTEF Fisheries (Norja)

Tämä työpaketti keskittyy Big Data -menetelmien ja -teknologioiden hyödyntämiseen kalastuksessa.
Työ etenee jokaisessa alatehtävässä iteratiivisena prosessina, johon kuuluu:

 • 1. Käyttötapausten määrittely Big Datan käytölle kalastuksessa;
 • 2. Tiedon tarpeen määrittely ja saatavuuden varmentaminen eri käyttötapauksessa;
 • 3. Järjestelmien ja työkalujen laatiminen datan ja analyysien hallintaan;
 • 4. Tarvittavien analyysien kehittäminen;
 • 5. Loppukäyttäjille suunnattujen palvelujen ja työkalujen kehittäminen.

Työpaketit: WP4

WP4: DataBio Platform with  Pilot Support (M01-M36); työpaketin vetäjä VTT (Suomi)

Tässä työpaketissa määritellään biotalouteen, kaukokartoitukseen ja paikkatietoon liittyviä Big Data teknologioita, joiden avulla mahdollistetaan uusien, innovatiivisten sovellusten kehittäminen maa-, metsä- ja kalastussektoreilla.

Työpaketit: WP5

WP5: Earth Observation and GeoSpatial Data and Services (M01-M36); työpaketin vetäjä SPACEBEL (Belgia)

Työpaketti käsittää yleisiä, sektoririippumattomia tehtäviä liittyen kaukokartoitustiedon ja Big Data -alustan väliseen rajapintaan ja DataBio -pilottisovellusten tukemiseen.
Tavoitteena on, että yleisiin standardeihin perustuvien rajapintojen avulla palvelut, metadata ja tietosisällöt voidaan helposti räätälöidä pilottien tarpeisiin ja jatkossa hyödyntää muissa yhteyksissä koko EU:n alueella.

Työpaketit: WP6

WP6: Dissemination and Training (M01-M36); työpaketin vetäjä CREA (Italia)

Tämän työpaketin tarkoituksena on tukea niin muita työpaketteja kuin DataBio projektin pitkän tähtäimen tavoitteita huolehtimalla projektin aktiviteettien ja tulosten julkistamisesta, käyttäjäkoulutuksesta ja tulosten hyödyntämisestä.
Pääasiallisina kohteina ovat ICT- ja biotaloussektoreiden sidosryhmät. Tavoitteiden saavuttamiseksi hyödynnetään useita viestintäkanavia, mukaan lukien DataBio internetsivusto www.databio.eu.

Työpaketit: WP7

WP7: Exploitation and Business Planning (M01-M36); led by Univerity of St Gallen (Switzerland)

Tämä työpaketti jatkuu koko projektin ajan ja siihen osallistuu kaikki projektipartnerit. Konsortion osapuolet huolehtivat siitä, että tulokset otetaan käyttöön joko omissa organisaatioissa tai lisensoidaan muiden käyttöön. Pilottien osalta tehdään kustannus-hyöty analyysit ja tulosten suojaamis- ja kaupallistamissuunnitelmat sekä niitä vastaavat liiketoimintasuunnitelmat ja strategiat. Projektin lopussa julkaistaan tulosten hyödyntämissuunnitelma.

Työpaketit: WP8

WP8: Management (M01-M36); töypaketin vetäjä INTRASOFT (Belgia)

Työpakettiin kuuluu kaikki projektin hallintoon, talouteen, sisäiseen viestintään sekä laadun- ja riskienhallintaan liittyvät tehtävät.