• English
 • Italiano
 • Español
 • Français
 • Čeština
 • Deutsch
 • Suomi
 • Nederlands
 • Ελληνικά
 • עברית
 • Norsk Nynorsk
 • Euskara

Projektista lyhyesti

Home/Projektista lyhyesti
Projektista lyhyesti 2017-12-06T10:19:08+00:00

Projektin lyhenne: DataBio

Projektin nimi: Data-Driven Bioeconomy

Kesto: 36 kuukautta

Aloitus: 01/01/2017

Kokonaisbudjetti: 16,192,357.53

EU-tuki: 12,580,486.16

Projektikoordinaattori: INTRASOFT INTERNATIONAL SA

Osallistujat: 48 sopimuspartneria

Tämä projekti on saanut rahoitusta Euroopan Unionin Horizon 2020 tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta, sopimus no. 732064.

Haku: ICT-15-2016-2017; Big Data PPP: Large Scale Pilot actions in sectors best benefitting from data-driven innovation.

DataBio -projektin tavoite on osoittaa Big Data teknologioiden hyödyt biotaloudessa, erityisesti maa- metsä- ja kalatalouden raaka-ainetuotannossa ravinnon, energian ja biomateriaalien tuottamiseksi vastuullisella ja kestävällä tavalla.

DataBio esittää ratkaisuksi partnereiden olemassa oleviin infrastruktuurien varaan rakentuvaa, uusinta osaamista hyödyntävää Big Data järjestelmäalustaa – Big DATABIO Platform.

Tehtävä edellyttää jatkuvaa yhteistyötä eri alojen asiantuntijoiden, palveluntarjoajien ja loppukäyttäjien kesken.

Pilottisovelluksissa myös projektin liitännäisjäsenet ja muut sidosryhmät ovat aktiivisesti mukana.
Valituista pilottikuvauksista ja konsepteista kehitetään pilottisovelluksia yhteisen innovointiprosessin ja sitä tukevien työkalujen avulla. Tätä kautta biotaloussektorin loppukäyttäjät, asiantuntijat ja muut sidosryhmät voivat antaa oman panoksensa ICTn, Big Datan, kaukokartoituksen ja muiden palveluntarjoajien vaatimuksiin ja tarpeisiin.

Vaatimusmäärittelyjen ja muiden valmistelevien vaiheiden pohjalta pilotit toteutetaan hyödyntäen markkinoiden parhaita tai lähellä kaupallistamista olevia teknologioita, työkaluja ja palveluja ja integroidaan yhteiseksi Big DATABIO Platformiksi.

Tiiviissä yhteistyössä biotaloussektorin toimijoiden kanssa kerättävä palaute hyödynnetään sovellusten tekniikka- ja menetelmäpäivityksissä pilottivaiheen aikana.

Pilottien tulosten ja uusien ratkaisujen myötä odotetaan syntyvän myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Lisäksi pilottien aikana loppukäyttäjät osallistuvat koulutuksiin, joissa perehdytään järjestelmien käyttöön. Myös konsortion ulkopuoliset järjestelmäkehittäjät osallistuvat Hackaton -tilaisuuksiin, joissa ideoidaan ja toteutetaan uusia työkaluja, palveluja ja sovelluksia liitettäviksi yhteiseen alustaan.

DataBio projektin odotetaan saavuttavan ainakin seuraavat tulokset:

 • Lisäävän biotalouden tuottavuuden kasvua
 • Lisäävän Big Data teknologiatuottajien markkinaosuutta biotaloussektorilla
 • Big Data teknologian hyödyntäminen biotaloudessa yli kaksinkertaistunut
 • Kohdesektorin lisäinvestoinnit yli viisinkertaistuneet
 • Yli 100 organisaatiota mukana demonstraatioissa
 • Liittoutuminen muiden Big Data toimijoiden kanssa
 • Tiivis yhteistyö BDVA-järjestön kanssa