• English
 • Italiano
 • Español
 • Français
 • Čeština
 • Deutsch
 • Suomi
 • Nederlands
 • Ελληνικά
 • עברית
 • Norsk
 • Euskara

Projektista lyhyesti

Home/Projektista lyhyesti
Projektista lyhyesti 2020-10-08T17:02:56+00:00

Projektin lyhenne: DataBio

Projektin nimi: Data-Driven Bioeconomy

Kesto: 36 kuukautta

Aloitus: 01/01/2017

Kokonaisbudjetti: 16,192,357.53

EU-tuki: 12,580,486.16

Projektikoordinaattori: INTRASOFT INTERNATIONAL SA

Osallistujat: 49 sopimuspartneria

Tämä projekti on saanut rahoitusta Euroopan Unionin Horizon 2020 tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta, sopimus no. 732064.

Haku: ICT-15-2016-2017; Big Data PPP: Large Scale Pilot actions in sectors best benefitting from data-driven innovation.

DataBio on H2020-majakkahanke, joka keskittyy maa-, metsä- ja kalatalouden parhaiden raaka-aineiden tuottamiseen bioteollisuuden tarpeisiin, ravinnon, energian ja biomateriaalien tuottamiseksi vastuullisella ja kestävällä tavalla.

DataBio-hankkeessa on otettu käyttöön uusinta Big Data-teknologiaa hyödyntäen kumppaneiden nykyistä infrastruktuuria ja ratkaisuja. Nämä ratkaisut yhdistävät mainitun kolmen sektorin (maa-, metsä- ja kalatalous) Big Dataa, ja käsittelevät, analysoivat ja visualisoivat niitä älykkäästi. DataBio-ohjelmistoympäristö antaa mahdollisuuden mainituille kolmelle sektorille käyttää lukuisia ohjelmistokomponentteja, prosessointiketjuja ja tiedostoja tarpeidensa mukaan. Hanke on toteutettu jatkuvassa yhteistyössä loppukäyttäjien, teknologiapalveluita tarjoavien yritysten, biotalouden ja teknologian tutkimuslaitosten sekä EU:n Big Data Value PPP –ohjelman sidosryhmien kanssa.

DataBio on edennyt 27 pilotin suunnittelun, toteuttamisen ja arvioinnin kautta. Hankkeen liitynnäisjäsenet ja muita sidosryhmiä on ollut mukana pilottien toteuttamisessa. Valitut pilotit toteutettiin hyödyntämällä innovatiivisia menetelmiä ja työkaluja. DataBion teknologiakumppaneiden tehokkaan yhteistyön kautta pilotteihin on saatu käyttöön markkinavalmiita tai lähes markkinavalmiita tietotekniikan, Big Datan ja kaukokartoituksen menetelmiä, teknologioita, työkaluja, tiedostoja ja palveluja. Näitä ovat käyttöön antaneet lähinnä DataBion kumppanit, tarjotakseen lisäarvopalveluja toimialoillaan.

Kehitettyjen tekniikoiden ja pilottien tulosten pohjalta on syntymässä uusia kaupallisia ratkaisuja ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia. DataBio on järjestänyt sarjan sidosryhmä- ja hackathlon-tapahtumia sekä koulutustilaisuuksia tukemaan tulosten käyttöönottoa ja antamaan konsortion ulkopuolisille kehittäjille mahdollisuuden suunnitella ja kehittää uusia työkaluja, palveluja ja sovelluksia DataBio-tulosten perusteella.

DataBion tavoitteet ovat:

 1. Rakentaa monipuolinen DataBio-alusta, joka soveltuu eri toimialoille ja eri tyyppisille käyttäjille
 2. Varmistaa olemassa olevien tiedostojen tehokas käyttö
 3. Varmistaa DataBio-alustateknologioiden laaja käyttö maa-, metsä- ja kalatalouden aloilla
 4. Avata Euroopan tieto- ja viestintäteknologiateollisuudelle (ml. pk-yritykset) mahdollisuuksia päästä osallistumaan aktiivisesti Euroopan ja koko maailman biotalouden Big Data-markkinoille
 5. Avata mahdollisuuksia Euroopan kaukokartoitussektorille (ml. pk-yritykset) tarjota heidän uusia biotalouteen liittyviä palvelujaan Euroopassa ja maailmanlaajuisesti
 6. Varmistaa useista palvelujen tarjoajista koostuvien ketjujen saumaton toimivuus ja helppo asennus Big DataBio-alustaa hyödyntämällä

 

 

 

 

 

 

 

Pilottisovelluksissa myös projektin liitännäisjäsenet ja muut sidosryhmät ovat aktiivisesti mukana.
Valituista pilottikuvauksista ja konsepteista kehitetään pilottisovelluksia yhteisen innovointiprosessin ja sitä tukevien työkalujen avulla. Tätä kautta biotaloussektorin loppukäyttäjät, asiantuntijat ja muut sidosryhmät voivat antaa oman panoksensa ICTn, Big Datan, kaukokartoituksen ja muiden palveluntarjoajien vaatimuksiin ja tarpeisiin.

Vaatimusmäärittelyjen ja muiden valmistelevien vaiheiden pohjalta pilotit toteutetaan hyödyntäen markkinoiden parhaita tai lähellä kaupallistamista olevia teknologioita, työkaluja ja palveluja ja integroidaan yhteiseksi Big DATABIO Platformiksi.