• English
 • Italiano
 • Español
 • Français
 • Čeština
 • Deutsch
 • Suomi
 • Nederlands
 • Ελληνικά
 • עברית
 • Norsk
 • Euskara

Lähestymistapa

Home/Lähestymistapa
Lähestymistapa 2020-10-12T20:34:51+00:00

Tietoja DataBiosta: Teknologia

Maatalous-, metsä- ja kalastuspilotteihin liittyy toimialoja ylittävää yhteistyötä geoinformatiikan ja kaukokartoituksen sektoreilla.
Keskeiset Big Data teknologiakomponentit on lueteltu alla olevassa kaaviossa.

Datan heterogeenisyys on projektin keskeisiä aiheita. Tieto- ja viestintätekniikan, Big Datan ja kaukokartoituksen asiantuntijoiden kautta käyttöön on saatu teknologioita, joiden avulla voidaan hallita Big Dataan liittyviä piirteitä, kuten tiedon monimuotoisuutta, muuttuvuutta, nopeutta ja volyymiä, ja mahdollistaa lisäarvon tuottaminen.

Tietoja DataBiosta: Metodologia

DATABIO rakentaa ja pilotoi, tiiviissä yhteistyössä loppukäyttäjien kanssa, olemassa oleviin teknologioihin ja tietosisältöihin pohjautuvan Big Data teknologia-alustan. Konsepti verifioidaan useissa piloteissa, valituilla sektoreilla.

DataBiossa kehitetyt ja käytetyt tiedostot, ohjelmistokomponentit, prosessointiketjut ja pilotit on kuvattu julkisessa DataBio Hub -tietovarastossa. Koneiden välinen käyttöliittymä DataBio Hub -metatietojen käyttämiseen OpenSearchin kautta on saatavilla täältä (OGC Testbed-15 -rajapintojen kanssa yhteensopiva palvelu, OGC 19-020r1, on saatavilla täältä).

Vaatimuskatselmuksessa käydään loppukäyttäjien kanssa läpi tarjolla tai lähellä kaupallistamista olevia teknologioita, rajapintoja, alustaratkaisuja, työkaluja ja palveluja ja ideoidaan, miten näitä voitaisiin edelleen jalostaa toimiviksi ratkaisuiksi.

Osallistavan suunnittelun ja yhdessä tehtävän konseptualisoinnin ja prototypoinnin menetelmiä (työpajoja, haastatteluja, kyselyjä ja internet-pohjaisia innovointialustoja) sovelletaan käyttäjien ja sidosryhmien osallistamiseksi niin alkuvaiheen valmistelevissa tehtävissä kuin läpi koko projektin.

Vaatimustenhallinta. Big DATABIO alustan yleiset vaatimukset kootaan vertailemalla ja analysoimalla maa-, metsä- ja kalatalouden erillisiä vaatimuksia. Vaikka erilaiset Big Data ratkaisut ja tietosisällöt johtavat loppukäyttäjän näkökulmasta eri sektoreilla hyvin erilaisiin ratkaisuihin, käyttöliittymien taustalla voidaan silti hyödyntää yhteisiä komponentteja ja menetelmiä.

Yhteisiin valmisteleviin toimenpiteisiin kuuluu myös kansallisen ja eurooppalaisen lainsäädännön sekä muiden sidosryhmien vaatimusten selvittäminen.

Konseptimäärittelyn pohjalta määritellään tekniset vaatimukset ja lopullinen järjestelmäarkkitehtuuri, jonka jälkeen käynnistyy teknologiaintegrointi.

Big Data ja satelliittikartoituksen asiantuntijat seuraavat jatkuvasti eri sektoreiden pilottisovelluksia ja tukevat niitä omalla menetelmä- ja teknologiaosaamisellaan.

Pilottien ja niitä tukevien toimintojen aikataulutus riippuu käytettävien teknologien kypsyysasteesta (TRL), järjestelmän kehitysvaiheesta ja ulkoisista tekijöistä:

 • Pilottitoiminta jatkuu läpi projektin: pilotit, jotka soveltavat markkinoilla olevaa teknologiaa käynnistyvät jo ensimmäisenä projektivuotena. Uusia toimintoja ja lähellä kaupallistamista olevia ratkaisuja integroidaan pilotteihin projektin toisen ja kolmannen vuoden aikana.
 • Myös Big DATABIO alustan kypsyys kehittyy pilotoinnin aikana.
 • Ulkoiset tekijät, kuten sää ja vuodenajat vaikuttavat sekä maa-, metsä- että kalastussektoreilla tehtävään normaaliin työhön ja sitä kautta pilottien vaiheistukseen.

Johtuen suuresta määrästä toimijoita, komponentteja ja osajärjestelmiä sekä alustan laajasta soveltamisalueesta ja kompleksisuudesta, sovelletaan jatkuvan integroinnin kehittämismallia.