• English
 • Italiano
 • Español
 • Français
 • Čeština
 • Deutsch
 • Suomi
 • Nederlands
 • Ελληνικά
 • עברית
 • Norsk
 • Euskara

Pracovní balíčky

Home/Pracovní balíčky
Pracovní balíčky 2017-12-19T11:11:38+00:00

Pracovní balíčky: WP1

WP1: Pilotní projekt zaměřený na zemědělství (M01-M36); vedený LESPRO (České republika)

Cílem tohoto WP je demonstrovat, jak budou Big Data technologie integrovány v pilotních projektech a validovat tyto Big Data technologie na praktických ukázkách ze zemědělství a ukázat, jak mohou naplnit očekávání komunit koncových uživatelů.
Big Data technologie budou testovány ve třech oblastech – pěstování plodin na orné půdě, zahradnictví a dotací a pojištění, přičemž každá oblast bude testována v pilotních podprojektech s různými tématy a poběžá v různých zemích.

Pracovní balíčky: WP2

WP2: Pilotní projekt zaměřený na lesnictví (M01-M36); vedený MHGS (Finsko)

Cílem tohoto WP je demonstrovat skrze pilotní projekty, jak Big Data oživí sektor lesnictví.
Tři hlavní pilotní projekty ve čtyřech zemích vycházejí z praktických úkolů v lesnictví. Budou validovat použití Big Data technologií a jak moc jsou naplněna očekávání uživatelských komunit. Big Data technologie budou testovány a validovány ve třech hlavních oblastech – vícezdrojové crowdsourcing služby, zdraví lesa a služby správy lesa.

Pracovní balíčky: WP3

WP3: Pilotní projekt zaměřený na rybolov (M01-M36); vedený SINTEF Fisheries (Norsko)

Tento WP se zaměřuje na využití Big Data metod a nástrojů v oblasti rybolovu.
Pracovní postup v rámci každého úkolu bude ve formě iterativního procesu sestávajícího z:

 • 1. Vyvinutí případů pro využití Big Data v oblasti rybolovů;
 • 2. Definování dat potřebných pro každý případ a ujištění se, že jsou taková data zajistitelná;
 • 3. Vytvoření systémů a nástrojů pro kontrolu přístupu k datům a analýzy;
 • 4. Vývoj potřebných analýz;
 • 5. Vývoj služeb a nástrojů pro koncového uživatele.

Pracovní balíčky: WP4

WP4: DataBio platforma s podporou pilotních projektů (M01-M36); vedený VTT (Finsko)

Tento WP se zaměřuje na konfiguraci a adaptaci Big Data technologií za účelem umožnit daty řízenou inovaci s novými aplikacemi založenými na biohospodářství, pozorování Země a geoprostorových datech ve třech biohospodářských oblastech: zemědělství, lesnictví a rybolov.

Pracovní balíčky: WP5

WP5: Pozorování Země a geoprostorová data a služby (M01-M36); vedený SPACEBEL (Belgie)

Tento WP obsahuje společné doménové a agnostické úlohy vztažené k poskytování rozhraní pozorování Země (Earth Observation) a dat na Big Data platformu a odpovídající podporu pro DataBio pilotní projekty.
Tento záměr byl zvolen z důvodu, že společná rozhraní založená na standardech, služby, metadata a datové reprezentace mohou být snadno uzpůsobeny pilotním projektům a mohou být rovněž replikovány a transferovány napříč EU a v jiném kontextu.

Pracovní balíčky: WP6

WP6: Diseminace a trénink (M01-M36); vedený CREA (Itálie)

Celkovým cílem tohoto pracovního balíčku je propagace akcí a výsledků projektu, trénink uživatelů, diseminace a další využití výsledků projektu za účelem podporovat ostatní pracovní balíčky a dlouhodobé cíle projektu DataBio.
Hlavními cílovými skupinami jsou různé zainteresované subjekty působící v ICT a sektorech biohospodářství.
K dosažení těchto cílů bude použito několik komunikačních kanálů a nástrojů, včetně webových stránek projektu DataBio: www.databio.eu.

Pracovní balíčky: WP7

WP7: Plánování využití výstupů projektu a obchodních příležitostí (M01-M36); vedený University of St Gallen (Švýcarsko)

Tento WP poběží na každé partnerské instituci během celé doby trvání projektu. Jednotliví členové konsorcia budou sledovat, jak jsou výstupy projektu dále využívány, a to ať už přímo příslušnými organizacemi, nebo nepřímo pomocí licencování. Obzvláště budou prováděny analýzy nákladů a přínosů pilotních projektů, výstupy projektu budou jasně identifikovány a klasifikovány podle jejich komerčního potenciálu (plánování využití výstupů). Strategie využití výsledků budou kvantifikovány v obchodních plánech (plánování obchodních příležitostí).
Plán využití výsledků projektu bude veřejně dostupný na konci projektu.

Pracovní balíčky: WP8

WP8: Management (M01-M36); vedený INTRASOFT (Belgie)

Tento WP zahrnuje činnosti související s administrativou a financemi, (interní) komunikací, zajištěním kvality a hodnocením rizik.