• English
 • Italiano
 • Español
 • Français
 • Čeština
 • Deutsch
 • Suomi
 • Nederlands
 • Ελληνικά
 • עברית
 • Norsk
 • Euskara

Shrnutí

Home/Shrnutí
Shrnutí 2020-10-08T16:47:43+00:00

Zkratka projektu: DataBio

Název projektu: Data-Driven Bioeconomy

Doba trvání: 36 měsíců

Datum zahájení: 01/01/2017

Celkové náklady: 16,192,357.53

Příspěvek EU: 12,580,486.16

Projektový koordinátor: INTRASOFT INTERNATIONAL SA

Počet účastníků projektu: 49 partnerů

Tento projekt byl finančně podpořen z rámcového programu Evropské Unie Horizon 2020 pro výzkum a inovace pod číslem smlouvy 732064.

Téma: ICT-15-2016-2017; Big Data PPP: Velkoměřítkové pilotní akce v sektorech nejlépe profitujících z daty-řízené inovace.

DataBio je vlajkovou lodí programu H2020 pro využití velkých dat (Big Data) pro optimalizaci primárních zdrojů v zemědělství, lesnictví a rybolovu v bioekonomickém průmyslu v kontextu trvalé udržitelnosti.

Projekt DataBio nasadil inovativní technologie pro velká data v rámci existujících infrastruktur a řešení partnerů projektu. Tato řešení agregují velká data ze tří sektorů (zemědělství, lesnictví a rybolovu) a tyto inteligentně zpracovávají, analyzují a vizualizují. Softwarové prostředí DataBio umožňuje těmto třem sektorům selektivně využít řadu softwarových komponent, pipelines a datových sad dle jejich požadavků. Nasazení těchto řešení bylo provedeno ve spolupráci s koncovými uživateli, poskytovateli technologií, bioekonomickými a technologickými výzkumnými instituty a dalšími zainteresovanými uživateli EU programu Big Data Value PPP.

 

Celkem 27 pilotů bylo nasazeno a testováno v rámci projektu DataBio. V tomto procesu byli zahrnutí i přidružení partneři a další uživatelé projektu. Tyto vybrané piloty byly implementovány pomoci inovativních metod a nástrojů poskytnutých partnery projektu a zahrnující velká data, EO data a ICT technologie s TLR 8 a 9. Jako hlavním výsledkem projektu jsou služby s přidanou hodnotou ve sledovaných oblastech.

Na základě nově vyvinutých technologií a výsledků pilotů se objevují nové obchodní příležitosti. Project DataBio organizoval celou řadu událostí, hackathonů a školení pro externí uživatele, aby i oni mohli využít nové nástroje, služby a aplikace nad kterými si vytvoří další obchodní příležitosti.

Cíle projektu DataBio zahrnují:

 1. Vybudovat verzatilní platformu DataBio vhodnou pro různá odvětví profily uživatelů.
 2. Zajistit efektivní využití existujících datových sad.
 3. Zajistit široké využití technologií platformy DataBio v zemědělství, lesnictví a rybolovu.
 4. Otevření možností pro evropský ICT průmysl včetně malých a středních podniků se zapojit do celosvětového trhu v oblasti bioekonomie a velkých dat.
 5. Otevření možností pro evropský průmysl pro pozorování Země (Earth observation industry) včetně malých a středních podniků poskytovat služby pro nově se tvořící trh v oblasti bioekonomie.
 6. Zajistit interoperabilitu a snadné vytvoření aplikací využívající různé komponenty v rámci platformy DataBio.