• English
 • Italiano
 • Español
 • Français
 • Čeština
 • Deutsch
 • Suomi
 • Nederlands
 • Ελληνικά
 • עברית
 • Norsk Nynorsk
 • Euskara

Shrnutí

Home/Shrnutí
Shrnutí 2017-12-19T10:10:51+00:00

Zkratka projektu: DataBio

Název projektu: Data-Driven Bioeconomy

Doba trvání: 36 měsíců

Datum zahájení: 01/01/2017

Celkové náklady: 16,192,357.53

Příspěvek EU: 12,580,486.16

Projektový koordinátor: INTRASOFT INTERNATIONAL SA

Počet účastníků projektu: 48 partnerů

Tento projekt byl finančně podpořen z rámcového programu Evropské Unie Horizon 2020 pro výzkum a inovace pod číslem smlouvy 732064.

Téma: ICT-15-2016-2017; Big Data PPP: Velkoměřítkové pilotní akce v sektorech nejlépe profitujících z daty-řízené inovace.

Hlavním cílem projektu DataBio je ukázat výhody Big Data technologií v produkci surovin ze zemědělství, lesnictví a rybolovu/akvakultury pro biohospodářství k produkci potravy, energie a biomateriálů odpovědným a udržitelným přístupem.

DataBio zavede moderní interoperabilní platformu s využitím existujících infrastruktur a řešení participujících partnerů – Big DATABIO platformu.

Práce na projektu bude spočívat v souvislé spolupráci expertů z řad cílových uživatelů a společností poskytujících technologie, biohospodářství a technologických výzkumných institutů a ostatních partnerů.

V pilotních projektech budou rovněž aktivně zahrnuti přidružení partneři a ostatní zainteresované subjekty.
Vybrané pilotní projekty a koncepty budou transformovány do pilotních implementací použivajících inovační přístupy a nástroje. Koncoví uživatelé, experti a ostatní zainteresované subjekty ze sektoru biohospodářství poskytnou svůj vstup a znalosti pro specifikaci požadavků expertům na informační a komunikačí technologie, Big Data a pozorování Země (Earth Observation) a poskytovatelům ostatních řešení sdružených v konsorciu.

Na základě přípravy a specifikace požadavků budou pilotní projekty implementované s použitím vybraných nejlepších hotových či téměř hotových metod, technologií, nástrojů a služeb vhodných pro trh integrovaných ve společné Big DATABIO platformě.

Během pilotních projektů bude pokračovat úzká spolupráce a získaná zpětná vazba od společností ze sektoru biohospodářství bude zohledněna v technických a metodologických vylepšeních implementovaných pilotních projektů.

Na základě výsledků pilotních projektů a nových řešení jsou rovněž očekávány nové obchodní příležitosti.

Očekávané výsledky projektu DataBio jsou následující (avšak neomezují se pouze na tyto):

 • Demonstrovat zvýšení produktivity v biohospodářství
 • Zvýšit podíl na trhu poskytovatelů technologií pro Big Data v sektoru biohospodářství
 • Více než zdvojnásobit užití Big Data technologií v biohospodářství
 • Zvýšení dalších investic do cílového sektoru o více jak pětinásobek
 • Více než 100 organizací zapojených do demonstrace
 • Úzká spolupráce s ostatními Big Data akcemi
 • Úzká spolupráce s BDVA