• English
 • Italiano
 • Español
 • Français
 • Čeština
 • Deutsch
 • Suomi
 • Nederlands
 • Ελληνικά
 • עברית
 • Norsk
 • Euskara

Přístup

Home/Přístup
Přístup 2020-10-12T17:26:24+00:00

O projektu DataBIO: Technologie

Pilotní projekty z oblasti zemědělství, lesnictví a rybolovu zahrnují průřezové aktivity společně s aktivitami ze sektorů geoprostorové informace a pozorování Země.

Heterogenita je pro projekt zcela zásadní. Práce expertů v oblastech ICT, Big Data (BD) a Earth Observation (EO) poskytuje klíčovým technologiím podporu pro technická ‘V’ velkých dat (Volume – objem, Velocity – rychlost, Variety – různorodost, Veracity – důvěryhodnost) a tím umožňuje páté V – Value (Hodnota).

O projektu DataBIO: Metodologie

Celková metodologie projektu DATABIO je vystavět pilotní big data technologickou platformu založenou na existujících technologiích a datových sadách ve spolupráci s koncovými uživateli a přispět k ověření konceptu pomocí několika pilotních projektů ve vybraných sektorech.

Datové sady, softwarové komponenty, pipelines a piloti vytvořené a testované v rámci projektu DataBio jsou popsané ve volně přístupném repozitáři DataBio Hub. Machine-to-machine rozhraní pro přístup k metadatům hubu DataBio přes OpenSearch je dostupné zde (koncový bod služby, the service endpoint, kompatibilní s OGC Testbed-15 rozhraními, OGC 19-020r1, je dostupný zde).

Projekt začíná vyhodnocením požadavků koncových uživatelů, porozuměním uživatelů inovativnímu procesu vývoje, adaptaci, přizpůsobení a integraci sady rozhraní, platforem, nástrojů a služeb využivajících existující technologie nebo technologie téměř připravené pro reálné využití a pilotními projekty a validací konceptů a služeb. Pro úspěšnou realizaci projektu je tak nezbytná srozumitelná a dobře strukturovaná metodologie.

Pro efektivní zahrnutí uživatelů a zainteresovaných subjektů budou použity odpovídající metody, např. workshopy, interview, dotazníky. Tato platforma pak bude použita i v průběhu řešení projektu v každém z pilotních sektorů – zemědělství, lesnictví a rybolov.

Metodologie pro analýzu požadavků bude obsahovat porovnání požadavků z rozlišných sektorů zemědělství, lesnictví a rybolovu k vytvoření jednotných požadavků společné Big DATABIO platformy. Různá řešení pro big data a datové sady budou velmi odlišné z pohledu uživatelů v různých sektorech biohospodářství, ale Big DATABIO platforma bude využívat všechny potřebné big data komponenty přístupné přes příslušná uživatelská rozhraní.

Dalšími aktivitami, které budou uskutečňované během přípravy inovativních úkolů, budou analýzy právních a regulativních záležitostí na národní a evropské úrovni a požadavků ostatních zainteresovaných subjektů.

Poté, co bude dokončena definice konceptu, budou definovány technické požadavky a architektura výsledného systému a započne integrace potřebných technologií.

Odvětvové implementace pilotních projektů budou průběžně podporovány a validovány experty na big data a pozorování Země, kteří do implementace vnesou své expertní metody, nástroje a technologie.

Harmonogram aktivit pilotních projektů a podpůrných aktivit bude kontrolován existujícími technologiemi, úrovní systému a záležitostmi týkajícimi se životního prostředí:

 • Pilotní projekty poběží během každého roku trvání projektu: pilotní projekty využívající hotové technologie pro big data a pozorování Země budou zahájeny již v prvním roce projektu, nové prvky a technologie téměř připravené pro trh pak budou integrovány v druhém a třetím roce trvání projektu.
 • Rovněž úroveň platformy Big DATABIO se bude postupně vyvíjet během pilotních projektů.
 • Pilotní projekty budou mít různá období aktivit i vzhledem k podmínkám souvisejícími se životním prostředím jako jsou například klimatické podmínky. Další vliv na plánování aktivit a produkci surovin v zemědělství, lesnictví a rybolovu mají roční odbobí (jaro, léto, podzim, zima).

Integrující jednotlivé části systémů různých poskytovatelů do společné Big DATABIO platformy a do odvětvových služeb logickým a nákladově efektivním způsobem, komplexně kontrolující provedení služby (všechny nominální a výjimečné cesty) a zahrnující plně funkční kontrolu. A vzhledem k vysokému počtu subjektů, širokému rozsahu a komplexnosti systému, bude namísto Big Bang Integration modelu použit Continous Integration model.