• English
  • Italiano
  • Español
  • Čeština
  • Deutsch
  • Suomi
  • Nederlands
  • Ελληνικά
  • עברית
  • Norsk Nynorsk
  • Euskara
Domů 2017-12-19T12:27:17+00:00

Projekt DataBio (Data-Driven Bioeconomy) se zaměřuje na produkci nejlepších možných surovin ze zemědělství, lesnictví a rybolovu pro biohospodářství k produkci potravy, energie a biomateriálů odpovědným a udržitelným přístupem.

Za účelem dosažení výše uvedených cílů projekt DataBio uvádí do provozu inovativní informační a komunikační technologie a informační toky soustředěné převážně kolem použití proximálních a dálkových senzorů. Poskytuje tak efektivní big data infrastrukturu pro vyhledávání dat, jejich zpracování a vizualizaci za účelem podporovat rozhodnutí v obchodních operacích v biohospodářství.

“Tento program je realizován konsorciem projektu DataBio: 48 partnerů z 17 zemí, z toho 14 zemí je členem EU.”

DataBio
Duben 2018
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
26 března 2018 27 března 2018 28 března 2018 29 března 2018 30 března 2018 31 března 2018 1 dubna 2018
2 dubna 2018 3 dubna 2018 4 dubna 2018 5 dubna 2018 6 dubna 2018 7 dubna 2018 8 dubna 2018
9 dubna 2018 10 dubna 2018 11 dubna 2018 12 dubna 2018 13 dubna 2018 14 dubna 2018 15 dubna 2018
16 dubna 2018 17 dubna 2018 18 dubna 2018 19 dubna 2018 20 dubna 2018 21 dubna 2018 22 dubna 2018
23 dubna 2018 24 dubna 2018 25 dubna 2018 26 dubna 2018 27 dubna 2018 28 dubna 2018 29 dubna 2018
30 dubna 2018 1 května 2018 2 května 2018 3 května 2018 4 května 2018 5 května 2018 6 května 2018

KONCEPT A PŘÍSTUP

1. Big data datové sady jsou heterogenní, mohou být nestrukturované a obtížné na zpracování.
2. Často jsou cenná data měřena pouze pro použití v reálném čase, bez dalšího využití v budoucnosti.
3. Big data budou v následujích letech exponenciálně vytvářena, zpracovávána a ukládána, což sama o sobě nezvládne jedna jediná infrastruktura.


Pro řešení těchto otázek projekt DataBio zavede moderní interoperabilní platformu s využitím existujících infrastruktur participujících partnerů za účelem umožnit uživatelům s různými profily plně profitovat z dostupných možností.

PLÁNOVANÉ VÝSLEDKY

Demonstrovat zvýšení produktivity v biohospodářství
Zvýšit podíl na trhu poskytovatelů technologií pro Big Data v sektoru biohospodářství
Více než zdvojnásobit užití Big Data technologií v biohospodářství
Zvýšení dalších investic do cílového sektoru o více jak pětinásobek
Více než 100 organizací zapojených do demonstrace
Úzká spolupráce s ostatními Big Data akcemi
Úzká spolupráce s BDVA