• English
 • Italiano
 • Español
 • Français
 • Čeština
 • Deutsch
 • Suomi
 • Nederlands
 • Ελληνικά
 • עברית
 • Norsk Nynorsk
 • Euskara
Domů 2017-12-19T12:27:17+00:00

Projekt DataBio (Data-Driven Bioeconomy) se zaměřuje na produkci nejlepších možných surovin ze zemědělství, lesnictví a rybolovu pro biohospodářství k produkci potravy, energie a biomateriálů odpovědným a udržitelným přístupem.

Za účelem dosažení výše uvedených cílů projekt DataBio uvádí do provozu inovativní informační a komunikační technologie a informační toky soustředěné převážně kolem použití proximálních a dálkových senzorů. Poskytuje tak efektivní big data infrastrukturu pro vyhledávání dat, jejich zpracování a vizualizaci za účelem podporovat rozhodnutí v obchodních operacích v biohospodářství.

“Tento program je realizován konsorciem projektu DataBio: 48 partnerů z 17 zemí, z toho 14 zemí je členem EU.”

DataBio
Červen 2019
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
27 května 2019 28 května 2019 29 května 2019 30 května 2019 31 května 2019 1 června 2019 2 června 2019
3 června 2019 4 června 2019 5 června 2019 6 června 2019 7 června 2019 8 června 2019 9 června 2019
10 června 2019 11 června 2019 12 června 2019 13 června 2019 14 června 2019 15 června 2019 16 června 2019
17 června 2019 18 června 2019 19 června 2019 20 června 2019

Kategorie: EventsSharing Data in Agriculture at the OGC Meeting in Leuven

Sharing Data in Agriculture at the OGC Meeting in Leuven
21 června 2019 22 června 2019 23 června 2019
24 června 2019 25 června 2019 26 června 2019 27 června 2019 28 června 2019 29 června 2019 30 června 2019

KONCEPT A PŘÍSTUP

1. Big data datové sady jsou heterogenní, mohou být nestrukturované a obtížné na zpracování.
2. Často jsou cenná data měřena pouze pro použití v reálném čase, bez dalšího využití v budoucnosti.
3. Big data budou v následujích letech exponenciálně vytvářena, zpracovávána a ukládána, což sama o sobě nezvládne jedna jediná infrastruktura.


Pro řešení těchto otázek projekt DataBio zavede moderní interoperabilní platformu s využitím existujících infrastruktur participujících partnerů za účelem umožnit uživatelům s různými profily plně profitovat z dostupných možností.

PLÁNOVANÉ VÝSLEDKY

Demonstrovat zvýšení produktivity v biohospodářství
Zvýšit podíl na trhu poskytovatelů technologií pro Big Data v sektoru biohospodářství
Více než zdvojnásobit užití Big Data technologií v biohospodářství
Zvýšení dalších investic do cílového sektoru o více jak pětinásobek
Více než 100 organizací zapojených do demonstrace
Úzká spolupráce s ostatními Big Data akcemi
Úzká spolupráce s BDVA