• English
  • Italiano
  • Español
  • Čeština
  • Deutsch
  • Suomi
  • Nederlands
  • Ελληνικά
  • עברית
  • Norsk Nynorsk
Domů 2017-12-19T12:27:17+00:00

Projekt DataBio (Data-Driven Bioeconomy) se zaměřuje na produkci nejlepších možných surovin ze zemědělství, lesnictví a rybolovu pro biohospodářství k produkci potravy, energie a biomateriálů odpovědným a udržitelným přístupem.

Za účelem dosažení výše uvedených cílů projekt DataBio uvádí do provozu inovativní informační a komunikační technologie a informační toky soustředěné převážně kolem použití proximálních a dálkových senzorů. Poskytuje tak efektivní big data infrastrukturu pro vyhledávání dat, jejich zpracování a vizualizaci za účelem podporovat rozhodnutí v obchodních operacích v biohospodářství.

“Tento program je realizován konsorciem projektu DataBio: 48 partnerů z 17 zemí, z toho 14 zemí je členem EU.”

DataBio
Únor 2018
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
29 ledna 2018 30 ledna 2018 31 ledna 2018 1 února 2018 2 února 2018 3 února 2018 4 února 2018
5 února 2018 6 února 2018 7 února 2018 8 února 2018 9 února 2018 10 února 2018 11 února 2018
12 února 2018 13 února 2018 14 února 2018 15 února 2018 16 února 2018 17 února 2018 18 února 2018
19 února 2018 20 února 2018 21 února 2018 22 února 2018 23 února 2018 24 února 2018 25 února 2018
26 února 2018 27 února 2018 28 února 2018 1 března 2018 2 března 2018 3 března 2018 4 března 2018

KONCEPT A PŘÍSTUP

1. Big data datové sady jsou heterogenní, mohou být nestrukturované a obtížné na zpracování.
2. Často jsou cenná data měřena pouze pro použití v reálném čase, bez dalšího využití v budoucnosti.
3. Big data budou v následujích letech exponenciálně vytvářena, zpracovávána a ukládána, což sama o sobě nezvládne jedna jediná infrastruktura.


Pro řešení těchto otázek projekt DataBio zavede moderní interoperabilní platformu s využitím existujících infrastruktur participujících partnerů za účelem umožnit uživatelům s různými profily plně profitovat z dostupných možností.

PLÁNOVANÉ VÝSLEDKY

Demonstrovat zvýšení produktivity v biohospodářství
Zvýšit podíl na trhu poskytovatelů technologií pro Big Data v sektoru biohospodářství
Více než zdvojnásobit užití Big Data technologií v biohospodářství
Zvýšení dalších investic do cílového sektoru o více jak pětinásobek
Více než 100 organizací zapojených do demonstrace
Úzká spolupráce s ostatními Big Data akcemi
Úzká spolupráce s BDVA