• English
 • Italiano
 • Español
 • Français
 • Čeština
 • Deutsch
 • Suomi
 • Nederlands
 • Ελληνικά
 • עברית
 • Norsk Nynorsk
 • Euskara
Domů 2017-12-19T12:27:17+00:00

Projekt DataBio (Data-Driven Bioeconomy) se zaměřuje na produkci nejlepších možných surovin ze zemědělství, lesnictví a rybolovu pro biohospodářství k produkci potravy, energie a biomateriálů odpovědným a udržitelným přístupem.

Za účelem dosažení výše uvedených cílů projekt DataBio uvádí do provozu inovativní informační a komunikační technologie a informační toky soustředěné převážně kolem použití proximálních a dálkových senzorů. Poskytuje tak efektivní big data infrastrukturu pro vyhledávání dat, jejich zpracování a vizualizaci za účelem podporovat rozhodnutí v obchodních operacích v biohospodářství.

“Tento program je realizován konsorciem projektu DataBio: 48 partnerů z 17 zemí, z toho 14 zemí je členem EU.”

DataBio
Říjen 2019
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
30 září 2019 1 října 2019

Kategorie: EventsDataBio Helsinki Stakeholder Event: “Harnessing Digitalization, Open and Big Data for the Benefit of Forestry”

DataBio Helsinki Stakeholder Event: “Harnessing Digitalization, Open and Big Data for the Benefit of Forestry”
2 října 2019

Kategorie: EventsDataBio Helsinki Stakeholder Event: “Harnessing Digitalization, Open and Big Data for the Benefit of Forestry”

DataBio Helsinki Stakeholder Event: “Harnessing Digitalization, Open and Big Data for the Benefit of Forestry”
3 října 2019 4 října 2019 5 října 2019 6 října 2019
7 října 2019 8 října 2019 9 října 2019 10 října 2019 11 října 2019

Kategorie: EventsBari DataBio IoT for Agriculture INSPIRE Hackathon 2019

Bari DataBio IoT for Agriculture INSPIRE Hackathon 2019
12 října 2019

Kategorie: EventsBari DataBio IoT for Agriculture INSPIRE Hackathon 2019

Bari DataBio IoT for Agriculture INSPIRE Hackathon 2019
13 října 2019
14 října 2019 15 října 2019 16 října 2019 17 října 2019 18 října 2019 19 října 2019 20 října 2019
21 října 2019 22 října 2019 23 října 2019 24 října 2019 25 října 2019 26 října 2019 27 října 2019
28 října 2019 29 října 2019 30 října 2019 31 října 2019 1 listopadu 2019 2 listopadu 2019 3 listopadu 2019

KONCEPT A PŘÍSTUP

1. Big data datové sady jsou heterogenní, mohou být nestrukturované a obtížné na zpracování.
2. Často jsou cenná data měřena pouze pro použití v reálném čase, bez dalšího využití v budoucnosti.
3. Big data budou v následujích letech exponenciálně vytvářena, zpracovávána a ukládána, což sama o sobě nezvládne jedna jediná infrastruktura.


Pro řešení těchto otázek projekt DataBio zavede moderní interoperabilní platformu s využitím existujících infrastruktur participujících partnerů za účelem umožnit uživatelům s různými profily plně profitovat z dostupných možností.

PLÁNOVANÉ VÝSLEDKY

Demonstrovat zvýšení produktivity v biohospodářství
Zvýšit podíl na trhu poskytovatelů technologií pro Big Data v sektoru biohospodářství
Více než zdvojnásobit užití Big Data technologií v biohospodářství
Zvýšení dalších investic do cílového sektoru o více jak pětinásobek
Více než 100 organizací zapojených do demonstrace
Úzká spolupráce s ostatními Big Data akcemi
Úzká spolupráce s BDVA