• English
 • Italiano
 • Español
 • Français
 • Čeština
 • Deutsch
 • Suomi
 • Nederlands
 • Ελληνικά
 • עברית
 • Norsk Nynorsk
 • Euskara
Domů 2017-12-19T12:27:17+00:00

Projekt DataBio (Data-Driven Bioeconomy) se zaměřuje na produkci nejlepších možných surovin ze zemědělství, lesnictví a rybolovu pro biohospodářství k produkci potravy, energie a biomateriálů odpovědným a udržitelným přístupem.

Za účelem dosažení výše uvedených cílů projekt DataBio uvádí do provozu inovativní informační a komunikační technologie a informační toky soustředěné převážně kolem použití proximálních a dálkových senzorů. Poskytuje tak efektivní big data infrastrukturu pro vyhledávání dat, jejich zpracování a vizualizaci za účelem podporovat rozhodnutí v obchodních operacích v biohospodářství.

“Tento program je realizován konsorciem projektu DataBio: 48 partnerů z 17 zemí, z toho 14 zemí je členem EU.”

DataBio
Říjen 2018
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
1 října 2018 2 října 2018 3 října 2018 4 října 2018 5 října 2018 6 října 2018 7 října 2018
8 října 2018 9 října 2018 10 října 2018 11 října 2018 12 října 2018 13 října 2018 14 října 2018
15 října 2018 16 října 2018 17 října 2018 18 října 2018 19 října 2018 20 října 2018 21 října 2018
22 října 2018 23 října 2018 24 října 2018 25 října 2018

Kategorie: Events5th Panhellenic Conference on the Development of Greek Agriculture

5th Panhellenic Conference on the Development of Greek Agriculture
26 října 2018 27 října 2018 28 října 2018
29 října 2018 30 října 2018 31 října 2018 1 listopadu 2018 2 listopadu 2018 3 listopadu 2018 4 listopadu 2018

KONCEPT A PŘÍSTUP

1. Big data datové sady jsou heterogenní, mohou být nestrukturované a obtížné na zpracování.
2. Často jsou cenná data měřena pouze pro použití v reálném čase, bez dalšího využití v budoucnosti.
3. Big data budou v následujích letech exponenciálně vytvářena, zpracovávána a ukládána, což sama o sobě nezvládne jedna jediná infrastruktura.


Pro řešení těchto otázek projekt DataBio zavede moderní interoperabilní platformu s využitím existujících infrastruktur participujících partnerů za účelem umožnit uživatelům s různými profily plně profitovat z dostupných možností.

PLÁNOVANÉ VÝSLEDKY

Demonstrovat zvýšení produktivity v biohospodářství
Zvýšit podíl na trhu poskytovatelů technologií pro Big Data v sektoru biohospodářství
Více než zdvojnásobit užití Big Data technologií v biohospodářství
Zvýšení dalších investic do cílového sektoru o více jak pětinásobek
Více než 100 organizací zapojených do demonstrace
Úzká spolupráce s ostatními Big Data akcemi
Úzká spolupráce s BDVA